Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019703
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. SELLY s.r.o.
24. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019706
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Technické služby mesta Galanta
24. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019707
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Stredoslovenské osvetové stredisko
30. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019323
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
3. November 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019449
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Divadelný ústav
7. November 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019713
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
18. November 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019726
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Obec Betliar
22. November 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019619
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. November 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019734
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15 A, Levoča
4. December 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019743
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. NOVOVITAL
10. December 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019744
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
13. December 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019747
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Komunita Kráľovnej pokoja
17. December 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019310
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Domov dôchodcov
23. December 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019424
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. European Medical Distribution s. r. o.
30. December 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO201814
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Január 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020763
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"
16. Január 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020775
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Gemerské osvetové stredisko
27. Január 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019364
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
6. Február 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020785
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Limitless Group s.r.o.
10. Február 2020
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2020793
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov