Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019535
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Mesto Hlohovec
16. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO20188
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
19. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019634
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Obec Horný Vadičov
26. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019111
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Úrad vlády Slovenskej republiky
28. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019480
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. September 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019645
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Obec Šarišská Poruba
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019181
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. September 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019654
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Vlastivedné múzeum v Hlohovci
10. September 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019651
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Okresný súd Trnava
10. September 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019653
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
23. September 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2018238
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Gymnázium bilingválne
24. September 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019662
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. I.P.C. REFRACTORIES, spol. s r.o.
30. September 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019666
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. VRANA, s.r.o.
1. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019667
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
1. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019669
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
2. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019670
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Obec Ľubotín
4. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019673
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Stredná umelecká škola v Trenčíne
8. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019190
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019679
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
21. Október 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019691
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky