Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO201965
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019477
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník
25. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019558
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola Galanta
25. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019557
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola Gejzu Dusíka Galanta
27. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO201924
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019566
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Obchodná akadémia
28. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019568
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
1. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019569
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola Galanta
8. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019226
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
10. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019583
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
16. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019550
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
16. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019591
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Centrum voľného času
22. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019600
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Inšpektorát práce Banská Bystrica
25. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019611
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019618
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Správa športových zariadení Levice
6. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019622
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Mestská časť Bratislava - Ružinov
6. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019624
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16
7. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019625
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Okresný súd Humenné
8. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2018158
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
13. August 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019630
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves