Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019416
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
16. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019435
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Krajský súd v Trenčíne
26. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019442
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola Korňa
29. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019448
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Slovenská národná galéria
30. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019372
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Centrum výcviku Lešť
30. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019451
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo
3. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019461
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Trnavské osvetové stredisko
10. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019474
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto
22. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019419
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
22. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019198
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
23. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019458
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Štátny ústav pre kontrolu liečiv
28. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019299
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. DataCentrum
29. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019506
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná škola
29. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019507
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Špecializovaný trestný súd
29. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019510
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Mesto Galanta
4. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019523
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019463
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
11. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019406
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
19. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019540
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Ružinovský domov seniorov
20. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019547
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves