Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4189/2023
0,00 € TIMED, s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4190/2023
0,00 € Národná transfúzna služba SR Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4191/2023
0,00 € TransMedica, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4192/2023
0,00 € MERCK spol. s r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4193/2023
0,00 € DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4194/2023
0,00 € MED - solutions s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4195/2023
0,00 € MG - Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4196/2023
0,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4197/2023
0,00 € Ing. Peter Molnár PARMO AGENTÚRA GEMERCLINIC n.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4198/2023
0,00 € PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4199/2023
0,00 € Lima SK s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4201/2023
0,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4200/2023
0,00 € SARSTEDT spol. s r.o. NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4202/2023
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4203/2023
0,00 € Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4204/2023
0,00 € Cardioservice, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4207/2023
0,00 € HARTMANN- RICO spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4205/2023
0,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4206/2023
0,00 € BioVendor Slovakia s. r. o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4208/2023
0,00 € Euromedical spol. s r.o. Univerzitná nemocnica Martin