Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4336/2023
0,00 € Bracco Imaging Slovakia s. r. o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4337/2023
0,00 € Roner, s.r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4338/2023
0,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4339/2023
0,00 € MED - ART, spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4340/2023
0,00 € MED - solutions s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4341/2023
0,00 € Biomedica Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4342/2023
0,00 € TIMED, s.r.o. NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4343/2023
0,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4344/2023
0,00 € Lima SK s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4346/2023
0,00 € Medin Slovensko, s. r. o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4345/2023
0,00 € BEL - MIDITECH, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4347/2023
0,00 € Medtronic Slovakia s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4409/2023
0,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4410/2023
0,00 € Medirex, a.s. Hospitale, s.r.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4411/2023
0,00 € CIS Slovakia, spol. s r.o. Národný ústav detských chorôb
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4412/2023
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4413/2023
0,00 € PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4414/2023
0,00 € TIMED, s.r.o. Národný ústav detských chorôb
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4415/2023
0,00 € InterMedical Plus, s.r.o. NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
28. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
4416/2023
0,00 € InterMedical Plus, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov