Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201716899_Z
0,00 € GRIPEX s.r.o. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
19. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201717344_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Slovenský metrologický ústav
5. Máj 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201720683_Z
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2017
Rámcová dohoda
Z201721801_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Slovak Business Agency
22. December 2017
Kúpna zmluva
Z201769727_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Slovenský metrologický ústav
25. Január 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20182297_Z
0,00 € Up Slovensko, s. r. o. Obec Budimír
1. Marec 2018
Kúpna zmluva
Z20188532_Z
0,00 € Up Slovensko, s. r. o. MH Invest II, s. r. o.
28. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201827005_Z
Zrušená
0,00 € Solivary Trade, s. r. o. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
20. Júl 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201829982_Z
0,00 € GRIPEX s.r.o. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
8. August 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201832559_Z
0,00 € Ján Fekete - autobusová doprava - FEBUS Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019389
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Obec Vinné
4. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019390
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Galantská knižnica
6. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019394
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Psychosociálne centrum
8. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019397
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Pixer s. r. o.
13. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019398
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Ovocinárske družstvo Bonum
14. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019402
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Mesto Sečovce
16. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019403
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
18. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019404
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
8. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019418
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach
8. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019420
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Entus Management s. r. o.