Centrálny register zmlúv

Elektronický kontraktačný systém

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2015
Kúpna zmluva
Z201526025_Z
-9 600,00 € NICHOLTRACKT, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. November 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201532659_Z
0,00 € GLOBAMERICA, s.r.o Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
12. November 2015
Zmluva o dielo
Z201534528_Z
0,00 € DiMENSY, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. November 2015
Kúpna zmluva
Z201535378_Z
Zrušená
0,00 € Prometeus - SL s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2015
Rámcová dohoda
Z201541795_Z
0,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Centrum účelových zariadení
10. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20162324_Z
0,00 € GGFS s.r.o. Základná škola
17. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20162912_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Obec Stročín
26. Február 2016
Kúpna zmluva
Z20163410_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Základná škola s materskou školou Dvorec
26. Február 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20163608_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Záhorské múzeum v Skalici
4. Marec 2016
Kúpna zmluva
Z20164591_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. MH Invest II, s. r. o.
11. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20164756_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Obec Stročín
4. Apríl 2016
Rámcová dohoda
Z20166628_Z
0,00 € VAŠA Slovensko, s. r. o. Stredná odborná škola
4. November 2016
Kúpna zmluva
Z201634428_Z
0,00 € AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
8. November 2016
Kúpna zmluva
Z201636979_Z
Zrušená
0,00 € GGFS s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
28. November 2016
Kúpna zmluva
Z201642271_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
2. Január 2017
Kúpna zmluva
Z201648688_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. MH Invest II, s. r. o.
3. Január 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201649311_Z
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Stročín
1. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20173587_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stredná odborná škola služieb a lesníctva
3. Február 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20174299_Z
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Obec Budimír
10. Marec 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201710365_Z
0,00 € Grex SK, s.r.o. Dopravný úrad