Centrálny register zmlúv

Technická inšpekcia, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
20240094-00, 6879/5/2024
1 800,00 € Technická inšpekcia, a.s. NAFTA a.s.
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DAR EUSTREAM
01112024
600,00 € Nadácia SPP Technická inšpekcia, a.s.
17. Apríl 2024
DAROVACIA ZMLUVA
0839350/00CRZ
1 800,00 € SLOVNAFT, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
5978/5/2024
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. Duslo, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva č. 2368/5/2024 o overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
2368/5/2024
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Flaga spol. s r.o.
16. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
8165/5/2024
360,00 € Technická inšpekcia, a.s. Schindler výťahy a eskalátory a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
6221/5/2024
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. Veolia Energia Slovensko, a.s.
4. Apríl 2024
Darovacia zmluva
0838152/00CRZ
600,00 € SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Technická inšpekcia, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
6807/5/2024
600,00 € Technická inšpekcia, a.s. Messer Tatragas, spol. s r.o.
8. Apríl 2024
Zmluva o overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
5120/5/2024
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. RETOO, s. r. o.
10. Apríl 2024
Zmluva o reklame
6135/5/2024, 4771741/2024
1 800,00 € Technická inšpekcia, a.s. TRANSPETROL, a.s.
21. Marec 2024
Zmluva o servisnej podpore IT prostredia
03445/5/2024
0,00 € airo, s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
27. Marec 2024
Objednávka
TI2024
0,00 € Manuvia Expert Recruitment SK, s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o reklamnej spolupráci
6011/5/2024
1 080,00 € Technická inšpekcia, a.s. UAVONIC s. r. o.
4. Apríl 2024
Zmluva o overovaní plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
2568/5/2023
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Peter Matula - VENTIL - SERVIS
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a parkovacích miest
04836/5/2024
0,00 € H3 s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
22. Február 2024
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 6.5.2021
03444/5/2024
0,00 € airo, s.r.o. Technická inšpekcia, a.s.
29. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 471/5/2022
04772/5/2024
0,00 € ims, a.s. Technická inšpekcia, a.s.
5. Apríl 2024
Agreement on Conformity Assessment and Product Certification No. 2000/5/2024/TICV
03397/5/2024
10 700,00 € Technická inšpekcia, a.s. SM Instruments, Inc.
22. Február 2024
Rámcová zmluva č. 0051/VS/2024 na poskytovanie služieb
2555/5/2023
0,00 € Technická inšpekcia, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s.