Centrálny register zmlúv

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
79096
3 012,00 € Martin Čajka , Mária Čajková Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Február 2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
48227
3 332,00 € Agáta Jurčišinová,PhDr.MBA Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
21770
2 146,00 € Ján Kováč, JUDr. Marianna Kováčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
6. Október 2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
63635
1 511,00 € Mikuláš Kožlej Slovenská inovačná a energetická agentúra
13. Júl 2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
34372
1 233,00 € Miloš Hrnčiar Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
16862
1 750,00 € Bc. Peter Kuzma, JUDr. Ivana Kuzmová Slovenská inovačná a energetická agentúra
12. Január 2016
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
1722
1 650,00 € Erdélyi Jozef r. Erdélyi, Ing. a Danica Erdélyiová r. Hlaváčová,Ing., Ing.Danica Erdélyiová Slovenská inovačná a energetická agentúra
25. Február 2016
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
3004
1 750,00 € Gažík Jozef , Ľubica Gažíková r. Szabóová, Ing., Slovenská inovačná a energetická agentúra
13. Február 2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
27723
3 250,00 € Ing. Patrik Bakši , PaedDr. Lenka Bakšiová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40100
1 500,00 € Ing.Vančo Oskar, Ing.Vančová Monika Slovenská inovačná a energetická agentúra
16. September 2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
53773
855,00 € Mária Matušková Slovenská inovačná a energetická agentúra
19. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
19421
1 750,00 € Pavel Pálinkáš, Ing., Mária Pálinkáš, PaeDr. Slovenská inovačná a energetická agentúra
2. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
16967
1 750,00 € Roland Cecök Slovenská inovačná a energetická agentúra
22. December 2016
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
15673
1 750,00 € Zlejší Karol, Dana Zlejšia Slovenská inovačná a energetická agentúra
20. Február 2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
28733
1 146,00 € Monika Pecková, Mgr. Slovenská inovačná a energetická agentúra
9. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
31628
1 500,00 € Júlia Hamalová Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
49432
1 750,00 €     Izabela Najpaverová Slovenská inovačná a energetická agentúra
11. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
18690
3 350,00 €     Mária Čorosová, rod. Nováková Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73666
1 500,00 € Pavličko Martin , : : Pavličková Andrea r. Šoltysová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
22. November 2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59511
3 060,00 € Štefan Škodáček Slovenská inovačná a energetická agentúra