Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/3
2 794,80 € JTI s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/2
7 722,48 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/5
11 032,08 € ROYAL DENIS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/13
22 064,16 € Technické služby mesta Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/19
7 906,38 € Ľubomíra Jakabová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/20
7 488,12 € Obec Slivník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/18
6 619,32 € Peter Lobo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/15
5 516,04 € M.T.P.T. spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/4
5 516,04 € DOSS - Dom sociálnych služieb n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
27. Máj 2024
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
23/45/010/177-1
0,00 € Obec Zemplínske Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/6
6 619,32 € RAGNA TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/14
6 251,52 € KB market s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/45/54X/12
6 251,12 € RANIS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/45/054/1137
753,60 € Obec Leles Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/45/054/1139
94,20 € Obec Pribeník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - samosprávny kraj
24/45/054/1144
94,20 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/45/054/1145
282,60 € Obec Zemplín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/45/054/1141
188,40 € Obec Zatín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/45/054/1143
94,20 € Mesto Sečovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/45/054/1142
188,40 € Obec Parchovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov