Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2017
Nájomná zmluva 865-2017
3823-2017-LSR
3,92 € Ľudmila Veľasová OZ Vranov
24. Marec 2022
ZMLUVA č. 5/OLH/22-31/25
001322/2022/LSR
16,00 € Lesopasienková spoločnosť ROVENKY, pozemkové spoločenstvo Stakčín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat
29. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 4/2024/25/08
003196/2024/LSR
106,29 € Urbárske, lesné a pasienkové spoločenstvo Pakostov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
16. Júl 2024
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 3/2024/25/03
004858/2024/LSR
47,79 € Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
19. Február 2024
Dohoda o dočasnom uskladnení vyťaženého dreva a prechode po pozemku č. 1/2024/25/08
001123/2024/LSR
125,00 € Jaroslav Sivý –SIBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
11. Júl 2024
Nájomná zmluva
004768/2024/LSR
166,66 € Ladislav Buxár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
18. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA
004803/2024/LSR
60,00 € Ing. Jozef Staško LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 16/03/25/2024
004896/2024/LSR
0,00 € SY a JA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 03/03/25/2024
004897/2024/LSR
0,00 € CONTI-PLUS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 18/03/25/2024
004898/2024/LSR
0,00 € Tibor Firkaľ DREVOPAL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
17. Júl 2024
Kupna zmluva c 07 03 25 2024
004899/2024/LSR
0,00 € HOLZ –Import-Export s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
17. Júl 2024
Mandátna zmluva č. 004861/2024/LSR
004861/2024/LSR
600,00 € MIDEY s.r.o., LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
16. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO č. 004658/2024/LSR
004658/2024/LSR
7 640,49 € VSL building s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
16. Júl 2024
ZMLUVA č. 35/OLH/24-32/25
004859/2024/LSR
16,00 € Emília Zselenáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
16. Júl 2024
ZMLUVA č. 36/OLH/24-32/25
004860/2024/LSR
16,00 € Mikuláš Fedák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
10. Júl 2024
Nájomná zmluva
004737/2024/LSR
166,66 € Ján Kostovčík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
11. Júl 2024
Kupna zmluva 21 03 25 2024
004789/2024/LSR
0,00 € FIPEK s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
11. Júl 2024
Kupna zmluva 01 03 25 2024
004790/2024/LSR
0,00 € Roman Rogala LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
11. Júl 2024
Kupna zmluva 11 03 25 2024
004791/2024/LSR
0,00 € VERICOM, s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
9. Júl 2024
Kupna zmluva c 17 03 25 2024
004684/2024/LSR
0,00 € MVDr. Michal Tilňák TIMIVAS LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat