Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2014
Zmluva o nájme pozemkov
5974/2014/LSR
1 340,46 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
4. December 2023
Kúpna zmluva
7120/2023/LSR
4 793,00 € FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DREW-TAR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
4. December 2023
Kúpna zmluva
7130/2023/LSR
3 272,00 € SCHLAUTMANN GmbH&Co. KG LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
4. December 2023
Kúpna zmluva
7135/2023/LSR
12 866,00 € UDAVA, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
1. December 2023
Kúpna zmluva
7128/2023/LSR
4 396,00 € NOWY STYL sp. Z.o.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
1. December 2023
Kúpna zmluva
7110/2023/LSR
10 042,00 € TATRAN WOOD COMPANY s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
1. December 2023
Kúpna zmluva
7129/2023/LSR
23 854,00 € Holz-Import-Export , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
30. November 2023
Zmluva o vecnom bremene
5159/2023/LSR
270,00 € JUDr. Jozef Jaroščák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
30. November 2023
Kúpna zmluva
7119/2023/LSR
6 884,00 € BIG Block , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
30. November 2023
Kúpna zmluva
7121/2023/LSR
3 459,00 € Ing. Tibor Popovec - TIPO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
30. November 2023
Kúpna zmluva
7125/2023/LSR
30 909,00 € DEKRET Holz , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
30. November 2023
Kúpna zmluva
7126/2023/LSR
5 592,00 € DREVOKAPITAL , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
30. November 2023
Kúpna zmluva
7127/2023/LSR
5 064,00 € DYHA TIROLA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
30. November 2023
Kúpna zmluva
7131/2023/LSR
10 455,00 € DIPPEX, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
30. November 2023
Kúpna zmluva
7133/2023/LSR
7 181,00 € SF WOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
23. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
7007/2023/LSR
1 354,00 € MSK Real Estate s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
22. November 2023
Zmluva o vecnom bremene
6984/2023/LSR
105,00 € Ing. Štefan Kučečka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
21. November 2023
Kúpna zmluva
6809/2023/LSR
9 000,00 € TARTAK-GALKA, Sp. z o.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
16. November 2023
Kúpna zmluva
6874/2023 LSR
34 500,00 € LES-WOOD, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
16. November 2023
Kúpna zmluva
6385/2023/LSR
16 600,00 € Martin Jančok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš