Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb CRZ č.: 3962/2024/LSR
3962/2024/LSR
30 321,10 € MALESS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ
19. Jún 2024
Nájomná zmluva CRZ 2590/2024/LSR
2590/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, 8 agency s.r.o.
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3542/2024/LSR
3542/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ ETAR, s.r.o.
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3671/2024/LSR
3671/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ SIHARA, SE
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3716/2024/LSR
3716/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ JASE, spol. s r.o.
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3717/2024/LSR
3717/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Peter Oravec - TEN production
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3718/2024/LSR
3718/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ SIHARA, SE
19. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu CRZ 4011/2024/LSR založeného Nájomnou zmluvou č.j. 13439/2010/160 zo dňa 4.1.2011
4011/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Slovenský metrologický inšpektorát
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3881/2024/LSR
3881/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Globwood s.r.o.
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3883/2024/LSR
3883/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ DREVOIMPORT s.r.o.
12. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č.3795/2024/LSR
3795/2024/LSR
108 900,00 € Štefan Cirbus - CIRPAL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ
12. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb CRZ č.3819/2024/LSR
3819/2024/LSR
1 665,44 € JNT-Trans, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č.2327/2024/LSR
2327/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ VLARO s.r.o.
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3428/2024/LSR
3428/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ REPRO SERVIS s.r.o.
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3541/2024/LSR
3541/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s.
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3544/2024/LSR
3544/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Globwood s.r.o.
4. Jún 2024
Zmluva č.2/OLH/24-24/21 uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka, č.CRZ 3674/2024/LSR
3674/2024/LSR
74,21 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ MVDr.Martin Puzder, PhD.
4. Jún 2024
Zmluva č.1/OLH/24-24/21 uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka, č.CRZ 3675/2024/LSR
3675/2024/LSR
148,93 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Mesto Trebišov
29. Máj 2024
Nájomná zmluva CRZ 3511/2024/LSR
3511/2024/LSR
781,56 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Marián Smerek ml.
22. Máj 2024
Kúpna zmluva č.17-4089-2023, CRZ 3507/2024/LSR
3507/2024/LSR
179 524,52 € SR-LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s.r.o.