Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2019
ZMLUVA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE SÚKROMNÉ ÚČELY
3283/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Paučin Stanislav
21. Február 2024
Z M L U V A o zriadení vecného bremena
000239/2024/LSR
2 653,28 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Michal Krajčík, Daniel Krajčík
20. Február 2024
Kúpna zmluva č. 41_I.Q_2024_07
001093/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie JASE, spol. s r.o.
19. Február 2024
N Á J O M N Á Z M L U V A
000904/2024/LSR
40,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Západoslovenská distribučná, a.s.
16. Február 2024
Kúpna zmluva č. 33_I.Q_2024_07
000724/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie MMLES s. r. o.
13. Február 2024
Kúpna zmluva č. 1_OZ07_I.Q.2024_EAD
0001042/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie JASE, spol. s r.o.
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 4_I.Q._2024_07 ED
000948/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie POVER 45, s. r. o.
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 8_I.Q_2024_07
000459/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie PC - DREVCOM, s.r.o.
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 20_I.Q_2024_07
000668/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Bc. Maroš Pekarčík
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 31_I.Q_2024_07
000696/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Ing. Štefan Poliačik
12. Február 2024
Kúpna zmluva č. 32_I.Q_2024_07
000723/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Jozef Šulek - KALIŠTE, s. r. o.
8. Február 2024
Kúpna zmluva č. 11_I.Q_2024_07
000555/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie VSSG Biomasa s.r.o.
7. Február 2024
D o h o d a o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená v zmysle ust. § 35 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch a ustanovení Občianskeho zákonníka
000472/2024/LSR
252,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DKP Slovakia s.r.o.
7. Február 2024
Kúpna zmluva č. 26_I.Q_2024_07
000674/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DREVOVÝROBA - EU, s.r.o.
7. Február 2024
Kúpna zmluva č. 18_I.Q_2024_07
000643/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Peter Kollár STOLÁRSTVO
7. Február 2024
Kúpna zmluva č. 34_I.Q_2024_07
000725/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Orémusz spol. s r.o.
7. Február 2024
Kúpna zmluva č. 39_I.Q_2024_07
000730/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Národná zoologická záhrada Bojnice
7. Február 2024
Kúpna zmluva č. 40_I.Q_2024_07
000731/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie MSJ OREPA s.r.o.
6. Február 2024
Kúpna zmluva č. 7_OZ07_2024
000209/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DEKRET Holz s.r.o.
6. Február 2024
Kúpna zmluva č. 3_I.Q_2024_07
000454/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Globwood s. r. o.