Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2019
ZMLUVA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE SÚKROMNÉ ÚČELY
3283/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Paučin Stanislav
16. Júl 2024
N á j o m n á z m l u v a
4167/2024/LSR
77,84 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Bc. Marián Škultéty
16. Júl 2024
D o h o d a o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
003650/2024/LSR
300,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Miroslav Eštok a Martina Eštoková
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 28_III.Q_2024_07
004479/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Holz – Möbel SR, s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 24_III.Q_2024_07
004475/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Píla Sucháň s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 16_III.Q_2024_07
004467/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 42_III.Q_2024_07
004852/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Roman Šebeň – WORKING DOGS
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 38_III.Q_2024_07
004490/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Trenčianska Drevárska s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 31_III.Q_2024_07
004483/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Jozef Šulek - KALIŠTE, s. r. o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 30_III.Q_2024_07
004481/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Igor Kušnier ASTON
12. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 2_OZ07_III.Q.2024_EAD
004747/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Pavol Ondrejka
11. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 36_III.Q_2024_07
004488/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Pavol Ondrejka
11. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 17_III.Q_2024_07
004468/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Marek Jelenek - Píla Jelko
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 26_III.Q_2024_07
004477/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DREVOVÝROBA - EU, s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 1_OZ07_III.Q.2024_EAD
004746/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie VSSG Biomasa s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 23_III.Q_2024_07
004474/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie JERAS, s.r.o.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva č 0 6 07 /20 2 4
004686/2024/LSR
0,00 € Miticko-neporadzký poľovnícky spolok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
8. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 37_III.Q_2024_07
004489/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Píla Podlužany spol. s r.o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 34_III.Q_2024_07
004486/2024/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Orémusz spol. s r.o.
8. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 27_III.Q_2024_07
004478/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Drevoterm s. r. o.