Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
17. Február 2022
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačnázložka OZ Tribeč Viliam Fraňo
19. Apríl 2023
Zmluva 25 05 2023
Zmluva 25 05 2023
160,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Mária Kúdelová
16. Jún 2023
Zmluva o dielo - studňa chata Sľače, novostavba
ZMLUVA O DIELO č. 04 260 05 2023 SP
Doplnená
11 388,02 € TONEX stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
22. Máj 2024
Nájomná zmluva 23 05 2024
Nájomná zmluva 23 05 2024
192,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Júlia Potetz
23. Máj 2024
Kúpna zmluva predaj dreva EAD
Kúpna zmluva č. 4 CRZ 3538 2024 EAD
0,00 € POVER 45, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
20. Máj 2024
Nájomná zmluva pozemky v k.ú. Banská Hodruša
Nájomná zmluva č. 9/2024
6 500,00 € Salamandra Resort, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
14. Máj 2024
Nájomná zmluva 22 05 2024
Nájomná zmluva 22 05 2024
320,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Klaudia Mášiková
14. Máj 2024
Kúpna zmluva CRZ 3420 2024 LSR
Kúpna zmluva CRZ 3420 2024 LSR
Doplnená
11 108,03 € AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
13. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 3/OZ05/170/2024/odpady
KÚPNA ZMLUVA č. 3/OZ05/170/2024/odpady
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč S - Wood, s.r.o.
2. Máj 2024
Nájomná zmluva 20 05 2024
Nájomná zmluva 20 05 2024
320,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Norbert Švec
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 03 05 2024 IIQ EAD
Kúpna zmluva č. 03 05 2024 IIQ EAD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč BRUSTER s.r.o.
7. Máj 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov
Zmluva o nájme lesných pozemkov č.5 05 Nn 2024
739,00 € Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
7. Máj 2024
nájom lesných pozemkov
Zmluva č. 01 – 05 Np-2024 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov
198,00 € Urbársky spolok p.s. Horná Ves LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
7. Máj 2024
DNS-rámcová dohoda -služby mechanizačnými prostriedkami
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.05 05 270 2024 RD
19 740,00 € Foret, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
6. Máj 2024
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného NZ 662/2022/LSR
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu č. 2 2024
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč ENERGOGAZ, a.s.
6. Máj 2024
Rámcová dohoda - služby mechanizačnými prostsiedkami
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.01 05 270 2024 RD
45 840,00 € BS-Stav s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
6. Máj 2024
Rámcová dohoda - služby mechanizačnými prostriedkami
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.02 05 270 2024 RD
35 280,00 € BS-Stav s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
6. Máj 2024
RD - služby mechanizačnými prostriedkami
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.03 05 270 2024 RD
53 280,00 € RR Servis Trans s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
6. Máj 2024
RD - služby mechanizačnými prostriedkami
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.04 05 270 2024 RD
70 800,00 € KUKUČKA PLUS, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč