Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
17. Február 2022
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačnázložka OZ Tribeč Viliam Fraňo
19. Apríl 2023
Zmluva 25 05 2023
Zmluva 25 05 2023
160,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Mária Kúdelová
16. Jún 2023
Zmluva o dielo - studňa chata Sľače, novostavba
ZMLUVA O DIELO č. 04 260 05 2023 SP
Doplnená
11 388,02 € TONEX stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
29. November 2023
Zmluva 780 05 2023
80 05 2023
135,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Róbert Toman
28. November 2023
Zmluva 78 05 2023
78 05 2023
270,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Igor Géci
28. November 2023
Zmluva 79 05 2023
79 05 2023
60,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Ján Líška
28. November 2023
Zmluva 77 05 2023
77 05 2023
270,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Mgr. Lucia Jonisová
29. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA CRZ 5879/2023/LSR
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA CRZ 5879/2023/LSR
100,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Limestone SK, s.r.o.
29. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 14 PZ 05 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 14 PZ 05 2023
0,00 € Poľovnícke združenie Breziny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 01 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 01 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Holz-Import-Export s.r.o.
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 02 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 02 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč IRON ART, a.s.
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 03 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 03 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Ing. Štefan Poliačik
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 04 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 04 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Furnierwerk Schlautmann GmbH & Co. KG
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 05 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 05 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč TATRAN WOOD COMPANY s.r.o.
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 06 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 06 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč DEKRET Holz s.r.o.
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 07 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 07 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč PP-Trend spol. s r.o.
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 08 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 08 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč ESCO CZ PRODUCTION s.r.o.
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 09 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 09 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Marianne Frey-Amon
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. 10 05 IV 2023 VDD
KÚPNA ZMLUVA Č. 10 05 IV 2023 VDD
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Vladimír Špilár - VIOLINMAPLE