Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 05/2024 - III.Q.
CRZ-4972-2024-LSR
5 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 45/2024/Kamenivo OZ Podunajsko
CRZ-4883-2024-LSR
9 667,00 € EUROVIA - Kameňolomy s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 42/2024/Kamenivo OZ Podunajsko
CRZ-4882-2024-LSR
7 245,00 € EUROVIA - Kameňolomy s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
17. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 4242/2024/LSR
CRZ-4242-2024-LSR
2 392,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Poľovnícka spoločnosť REMARANCIA
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 19/2024 - III.Q.
CRZ-4881-2024-LSR
7 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Ľubomír Haško -Palivá
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 09/2024 - III.Q.
CRZ-4880-2024-LSR
20 300,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko PÁLHOLZ s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 03/2024 - III.Q.
CRZ-4878-2024-LSR
8 235,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko DREVOTRADE s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 29/2024 - III.Q.
CRZ-4876-2024-LSR
4 200,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 21/2024 - III.Q.
CRZ-4875-2024-LSR
7 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko O & N s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 11/2024 - III.Q.
CRZ-4862-2024-LSR
24 260,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko RAIMEX s.r.o.
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 26/2024 - III.Q. ED
CRZ-4877-2024-LSR
3 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko PILEXIM s,r.o.
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 40/2024/Kamenivo OZ Podunajsko
CRZ-4826-2024-LSR
12 250,00 € ČESATO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 43/2024/Kamenivo OZ Podunajsko
CRZ-4822-2024-LSR
14 450,00 € KSR-kameňolomy SR s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
15. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 01/2024 - III.Q.
CRZ-4821-2024-LSR
8 200,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Drevoma s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 06/2024 - III.Q.
CRZ-4648-2024-LSR
5 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko MateoWood s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 15/2024 - III.Q.
CRZ-4647-2024-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko WTW s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 18/2024 - III.Q.
CRZ-4646-2024-LSR
1 710,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko BBLS s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 14/2024 - III.Q.
CRZ-4645-2024-LSR
9 100,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko WOOD & METALS s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 08/2024 - III.Q.
CRZ-4643-2024-LSR
24 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko Orémusz s.r.o.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 20/2024 - III.Q.
CRZ-4641-2024-LSR
17 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko MONTYS SK s.r.o.