Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Palárikovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2013
Zmluva o nájme lesných pozemkov
368/2012/LSR
0,00 € Kántor Štefan Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
9. Január 2013
N á j o m n á z m l u v a
334/2013/LSR
100,00 € ELBIOGAS s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
8. Január 2013
Zmluva o nájme lesných pozemkov
301/2013/LSR
3,93 € Fitoš Štefan Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
N á j o m n á z m l u v a
244/2013/LSR
35,00 € Norbert Mojzes Lesy SR, .šp. OZ Palárikovo
7. Január 2013
N á j o m n á z m l u v a
240/2012/LSR
65,00 € Ing. Vít Drgon Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
Zmluva o nájme lesných pozemkov
217/2013/LSR
0,00 € Gabriel Koczó Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA
166/2012/LSR
0,00 € Karol Varjú Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA č. 10980
168/2012/LSR
0,00 € Karol Varjú Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
N á j o m n á z m l u v a
228/2013/LSR
0,00 € Poľno SME, s.r.o., Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA
119/2013/LSR
0,00 € Peter Špaňo, Lesy SR, .šp. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA č. 11240
120/2013/LSR
0,00 € Eko – Donau, s.r.o Lesy SR, šp. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA č. 11232
118/2013/LSR
0,00 € Eko – Donau, s.r.o Lesy SR, .šp OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA č. 11231
117/2013/LSR
0,00 € Ladislav Maslen Lesy SR, .šp. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA č. 11243
116/2013/LSR
0,00 € Eko – Donau, s.r.o Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA č. 10974
108/2013/LSR
0,00 € Eko – Donau, s.r.o Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA č. 10977
102/2013/LSR
0,00 € Šalamún Tóth - ToPRI Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
RÁMCOVÁ DOHODA
100/2013/LSR
0,00 € Jozef Havetta Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
č. 10976
115/2013/LSR
0,00 € Eko – Donau, s.r.o Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
7. Január 2013
N á j o m n á z m l u v a
236/2013/LSR
0,00 € Conex Impuls, s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
4. Január 2013
N á j o m n á z m l u v a
5417/2012/LSR
65,00 € Ing. Vít Drgon Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo