Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2023/ÚPSVR Lučenec
Dodatok č. 7 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2023/ÚPSVR Lučenec
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
29. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/29/054/1254
410,76 € Obec Kotmanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
29. Máj 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/29/059/8
6 230,21 € Mgr. Gabriel Tanóczky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
29. Máj 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/29/059/7
5 631,15 € Veronika Sanislová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
26. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/29/054/1249
4 164,16 € Milan Ďurák - Dozjedenia - chutne a znova Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
26. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/29/054/1294
3 969,28 € Mesto Poltár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
25. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/29/054/1277
0,00 € Roman Chodúr Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
25. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/29/054/1289
0,00 € Okresný úrad Poltár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/29/054/1256
410,76 € Domov sociálnych služieb 'SLATINKA' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/29/054/1253
205,38 € Obec Kalonda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
24. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/29/054/1251
4 164,16 € PRIVÉ clinic s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
24. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/29/054/1248
8 328,32 € Ing. Vladimír Novák - TIMMYLAND Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/29/054/1259
205,38 € Zariadenie sociálnych služieb AMBRA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/29/054/1255
205,38 € Obec Fiľakovské Kováče Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/29/054/1275
68,44 € Obec Selce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/29/054/1276
205,32 € Obec Veľké Dravce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/29/054/1257
205,38 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/29/054/1244
136,88 € Obec Kalonda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/29/054/1245
205,32 € Obec Veľká nad Ipľom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
22. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/29/054/1243
68,44 € Obec Vidiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec