Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/42/19B/45
36 424,81 € CHDMI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1864
7 920,00 € Mesto Veľké Kapušany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1854
4 140,00 € Obec Drahňov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1899
4 106,40 € Obec Vrbnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1937
307,98 € Obec Jastrabie pri Michalovciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1877
4 767,60 € Obec Krišovská Liesková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1942
102,66 € Obec Lúčky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1923
821,28 € Obec Vyšné Nemecké Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1874
4 722,36 € Obec Pavlovce nad Uhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1931
307,98 € Obec Kolibabovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1916
410,64 € Mesto Strážske Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1880
6 082,80 € Obec Trhovište Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1861
1 716,00 € Obec Pozdišovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1891
4 722,36 € Obec Slavkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1963
410,64 € Základná škola, Jána A. Komenského 1, Michalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1928
307,98 € Obec Zalužice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1896
513,30 € Obec Tušice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1894
1 026,60 € Obec Nacina Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1886
102,66 € Obec Jenkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1895
1 026,60 € Obec Zemplínske Kopčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce