Centrálny register zmlúv

MH Invest, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. August 2020
Nájomná zmluva
NZ/30027/2020/Mlynárce
1,00 € MH Invest, s.r.o. HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
6. December 2017
Nájomná zmluva
20170077
159,30 € MH Invest, s.r.o. Slovak Telekom, a.s.
21. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
DoNzVB/10077/2024/Šurany
16,12 € Helena Krajmerová MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
DoNzVB/10073/2024/Šurany
3 291,99 € František Rybár a Jarmila Rybárová MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20659/2024/Piešťany
280,37 € Beáta Hráchová MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20678/2024/Piešťany
280,37 € Emília Ficelová MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20756/2024/Piešťany
142,14 € Milan Lazarčík MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20770/2024/Piešťany
243,35 € Pavol Lazarčík MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20697/2024/Piešťany
193,60 € Hana Arbetová MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20884/2024/Piešťany
88 843,04 € Ing. Ferdinand Marko MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20838/2024/HS
588,35 € Milan Lazarčík MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/20844/2024/HS
990,15 € Pavol Lazarčík MH Invest, s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o preložke plynárenského zariadenia
20240042
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. MH Invest, s.r.o.
20. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
DoNzVB/10072/2024/Šurany
298,28 € František Rybár MH Invest, s.r.o.
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
20240044
1,00 € Winkelmann Building + Industry Slovakia, k.s. MH Invest, s.r.o.
14. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
20240035
426,42 € PP Nitra - Sever, s.r.o. MH Invest, s.r.o.
14. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/20842/2024/HS
2 654,75 € Pavol Duda MH Invest, s.r.o.
14. Máj 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
20240031, Z-D-2024-000505-00
0,00 € MH Invest, s.r.o. Stredoslovenská distribučná, a.s.
14. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/20795/2024/Piešťany
15 329,28 € Ing. Viktor Markech MH Invest, s.r.o.
14. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/20655/2024/Piešťany
4 862,59 € Ing. Anton Levčík MH Invest, s.r.o.