DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE


Dátum podpisu:
Dátum zverejnenia:13.01.2014 14:04
Dátum účinnosti:14.01.2014
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0,00 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:393/2013/SPU
Obstarávateľ:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ:Partner č.1:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Partner č. 2: Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV
Názov dodatku:DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE
Poznámka:DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE zverejnený ako súčasť Dodatku č. 1 k zmluve č. OPVaV/5/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 2.10.2013 pod ID 1082217
      Zobrazenia: 0x