Centrálny register zmlúv

Slovenský metrologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
European Partnership on Metrology Grant Agreement 22RPT03 MultiFixRad
0051023
0,00 € EURAMET e.V. Slovenský metrologický ústav
19. Júl 2023
Zmluva o krátkodobej výpôžičke
00950023
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický ústav
19. Júl 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
01050023
79,01 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický ústav
19. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní metrologických služieb
01881023
0,00 € Slovenský metrologický ústav STENDHAL, s.r.o.
1. Jún 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu
00850023
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický ústav
26. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní sluťieb č. SE-OD1-2023/003604-002
01681023
2 336 800,00 € Slovenský metrologický ústav Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
26. Máj 2023
Zmluva o recertifikácii systému manažérstva kvality
00410023
3 324,00 € CERTICOM s.r.o. Slovenský metrologický ústav
26. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní metrologických služieb
01781023
0,00 € Slovenský metrologický ústav Dräger Slovensko, s.r.o.
26. Máj 2023
Kúpna a nájomná zmluva
00750023
0,00 € Air Products Slovakia, s.r.o. Slovenský metrologický ústav
24. Apríl 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
00310023
0,00 € Asseco Solutions, a.s. Slovenský metrologický ústav
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
01381023
0,00 € ZTS Elektronika SKS s.r.o. Slovenský metrologický ústav
4. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní metrologických služieb
01481023
0,00 € Slovenský metrologický ústav ZTS Elektronika SKS s.r.o.
4. Apríl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní metrologických služieb
01581023
0,00 € Slovenský metrologický ústav ZTS Elektronika SKS s.r.o.
6. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní metrologických služieb
01081023
0,00 € Slovenský metrologický ústav Alab, spol. s r.o.
22. Február 2023
Rámcová zmluva č. 2324/VSD/2022 na poskytovanie služieb "Výkon skúšky určeného meradla (elektromera)"
00981023
0,00 € Slovenský metrologický ústav Východoslovenská distribučná, a.s.
20. Február 2023
Kúpno-predajná zmluva na tovar
00881023
0,00 € Slovenský metrologický ústav National Institute of Metrology
8. Február 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb a údržby ekonomického softvéru č. SPIN2-3-2023-002
00650023
76 037,59 € Asseco Solutions, a.s. Slovenský metrologický ústav
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
00550023
67 200,00 € AAA Autopožičovňa, s.r.o. Slovenský metrologický ústav
19. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby
04850022
0,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves Slovenský metrologický ústav
16. Január 2023
Dohoda o urovnaní
00450023
6 125,65 € Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) Slovenský metrologický ústav