Centrálny register zmlúv

Slovenský metrologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
MULTI-BENEFICIARY GRANT AGREEMENT FOR The European Partnership on Metrology Project: 23RPT02 ETraceAbs
SMÚ ZML/2024/00030/000030
0,00 € EURAMET e.V Slovenský metrologický ústav
14. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní metrologických služieb - Aden
SMU-ZML/2024/00029-000029
0,00 € Slovenský metrologický ústav Aden s.r.o.
11. Jún 2024
Rámcová zmluva 24ZmV0014 o poskytovaní metrologických služieb
SMÚ-ZML/2024/00028-000028
0,00 € Slovenský metrologický ústav ZTS Elektronika SKS s.r.o.
31. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb
SMÚ-ZML/2024/00027-000027
20,00 € Hrana s.r.o. Slovenský metrologický ústav
24. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb - dochádzkový systém
SMÚ-ZML/2024/00026/000026
0,00 € BIOMETRIC, spol. s.r.o. Slovenský metrologický ústav
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - SPŠ elektrotechnická
SMÚ-ZML/2024/00025-000025
0,00 € Slovenský metrologický ústav Stredná priemyselná škola elektrotechnická
11. Máj 2024
Poistná zmluva - Poistenie zásielok počas prepravy
SMÚ ZML/2024/00022-000022
369,32 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský metrologický ústav
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o spolupráci - Slovak Telekom
SMÚ-ZML/2024/00021-000021
15 480,00 € Slovak Telekom, a.s. Slovenský metrologický ústav
3. Máj 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci
SMÚ-ZML/2024/00020-000020
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenský metrologický ústav
2. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 100/006/2024, dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 100/002/2022/N zo dňa 19.12.2022 a dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 100/006/2024 zo dňa 22.03.2024
SMÚ-ZML/2024/00019-000019
0,00 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Slovenský metrologický ústav
22. Apríl 2024
Dohoda o urovnaní
SMÚ-ZML/2024/000018-00018
5 467,57 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenský metrologický ústav
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní metrologických služieb
SMU-ZML/2024/00017/000017
0,00 € Slovenský metrologický ústav Slovenské elektrárne, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia
SMÚ ZML/2024/00016-000016
117 955,00 € Slovenský metrologický ústav Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2024
Kúpno-predajná zmluva na tovar
SMÚ ZML/2024/00015-000015
684,00 € National Institute of Metrology Slovenský metrologický ústav
22. December 2023
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 6825514353 zo dňa 28.02.2020
6825514353
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Slovenský metrologický ústav
27. Marec 2024
Poistná zmluva: Poistenie zodpovednosti za škodu
SMÚ-ZML/2024/00014/000014
798,90 € Union poisťovňa, a. s. Slovenský metrologický ústav
27. Marec 2024
Poistná zmluva: poistenie majetku podnikateľských subjektov
SMÚ-ZML/2024/00013/000013
9 623,08 € Union poisťovňa Slovenský metrologický ústav
25. Marec 2024
Zmluva o nájme č. 100/006/2024 a dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 100/002/2022/N zo dňa 19.12.2022
SMÚ ZML/2024/00010-000010
0,00 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Slovenský metrologický ústav
18. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 2324/VSD/2022 na poskytovanie služieb
SMÚ-ZML/2024/00009-000009
55,00 € Slovenský metrologický ústav Východoslovenská distribučná, a. s.
13. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
SMÚ-ZML/2024/000008-00008
10 000,00 € CREDIS Law s. r. o. advokátska kancelária Slovenský metrologický ústav