Centrálny register zmlúv

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy na vykonávanie kontroly úžitkovosti oviec mäsových plemien a kombinovaných (nedojných) plemien č. DS/2020/404201/OV/MP č
CRZ-7485901
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ing. Tomáš Harcsa
8. December 2023
Zmluva č. Z_2023_106022_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
505_W_2023 Zmluva č. Z_2023_106022_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik NANDIN DVOR, a.s.
8. December 2023
Príloha č. 1_2023_W k Zmluve č. Z_2023_106022_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
506_W_2023 Príloha č. 1_2023_W k Zmluve č. Z_2023_106022_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik NANDIN DVOR, a.s.
8. December 2023
Príloha č. 1_2024 k zmluve č. 2_2008 o spolupráci pri poskytovaní údajov a výstupov z CR plemenárskych údajov - hovädzieho dobytka slov.strakatého plemena
113_2023 Príloha č. 1_2024 k zmluve č. 2_2008 o spolupráci pri poskytovaní údajov a výstupov z CR plemenárskych údajov - hovädzieho dobytka slov.strakatého plemena
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo
8. December 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
114_2023 Dohoda o prevode telefónneho čísla
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Iľko Jozef
8. December 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
115_2023 Dohoda o prevode telefónneho čísla
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kopuncová Anna
8. December 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
116_2023 Dohoda o prevode telefónneho čísla
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Mackovýchová Anna Mgr.
8. December 2023
Príloha č. 1_2024 k zmluve č. 2_2008 o spolupráci pri poskytovaní údajov a výstupov z CR plemenárskych údajov - hovädzieho dobytka holsteinskeho plemena
117_2023 Príloha č. 1_2024 k zmluve č. 2_2008 o spolupráci pri poskytovaní údajov a výstupov z CR plemenárskych údajov - hovädzieho dobytka holsteinskeho plemena
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Slovenská holsteinská asociácia - družstvo
8. December 2023
Dohoda o prevode telefónneho čísla
118_2023 Dohoda o prevode telefónneho čísla
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik HRTÁNEK Rastislav
8. December 2023
Príloha č. 1_2024 k Zmluve č. 13_2008 na poskytovanie informácií
119_2023 Príloha č. 1_2024 k Zmluve č. 13_2008 na poskytovanie informácií
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo
8. December 2023
Príloha č. 1_2024 k zmluve č. 1_2009 o spolupráci pri poskytovaní údajov a výstupov z CR plemenárskych údajov - hovädzieho dobytka mäsových plemien a dojčiacich kráv
120_2023 Príloha č. 1_2024 k zmluve č. 1_2009 o spolupráci pri poskytovaní údajov a výstupov z CR plemenárskych údajov - hovädzieho dobytka mäsových plemien a dojčiacich kráv
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku - družstvo
4. December 2023
Zmluva č. S/2023/603211/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien hovädzieho dobytka a dojčiacich kráv
Zmluva č. S/2023/603211/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Tomáš Olšiak
4. December 2023
Príloha č. 1/2023/HD k zmluve č. S/2023/603211/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č. 1/2023/HD k zmluve č. S/2023/603211/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Tomáš Olšiak
4. December 2023
Zmluva č. S/2023/601052/OV/ML na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti oviec
Zmluva č. S/2023/601052/OV/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Farma Foltáň, spol.s r.o.
4. December 2023
Príloha č. 1/2023/OV k zmluve č. S/2023/601052/OV/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti u oviec
Príloha č. 1/2023/OV k zmluve č. S/2023/601052/OV/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Farma Foltáň, spol.s r.o.
4. December 2023
Príloha č. 2/2023/HD k zmluve č. BB/2020/604509/HD/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č. 2/2023/HD k zmluve č. BB/2020/604509/HD/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke družstvo Látky
1. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. TT/2022/207 107/KY/ML na vykonávanie kontroly mliekovej úžitkovosti kôz
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy č. TT/2022/207 107/KY/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Daniela Malovcová
1. December 2023
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 1/2022/KY k zmluve č. TT/2022/207 107/KY/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti u kôz
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č. 1/2022/KY k zmluve č. TT/2022/207 107/KY/ML
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Daniela Malovcová
4. December 2023
Nájomná zmluva č. 2_2023 o nájme nebytových priestorov
112_2023 Nájomná zmluva č. 2_2023 o nájme nebytových priestorov
96,00 € Farma Východná p.d. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
4. December 2023
Zmluva č. V_2023_701601_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
503_W_2023 Zmluva č. V_2023_701601_HD_W o poskytnutí aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik RANČ - KRÍŽE s. r. o.