Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME
CRZč.7177/2023/LSR
0,00 € Alexander Urminský LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4. December 2023
Kúpna zmluva č. CRZ 6890/2023/LSR
CRZč.6890/2023/LSR
0,00 € AUTONOVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4. December 2023
Zmluva o odbere stravy – obedov
7201/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič MPFcom, s.r.o.
4. December 2023
Kúpna zmluva
CRZč.7137/2023/LSR
0,00 € Mgr. Lucia Budačová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4. December 2023
Dohoda o urovnaní
7202/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Ing. Stanislav Rusič
1. December 2023
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu
7134/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič Ing. Stanislav Rusič
29. November 2023
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
CRZč.6797/2023/LSR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29. November 2023
Nájomná zmluva Zbončák
CRZ 7136-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Ing. Martin Zbončák
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí IS eranet a súvisiacich služieb
CRZč.5277/2023/LSR
0,00 € innovis, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29. November 2023
Zmluva o nájme LP č. 13-07-09-Nn-2023
CRZ 7090-2023-LSR
0,00 € Jaromír Ligač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29. November 2023
ZMLUVA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRE SÚKROMNÉ ÚČELY
CRZč.7141/2023/LSR
0,00 € JUDr.Ján Golian LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
28. November 2023
ZMLUVA č. 66-2023-OLH
CRZ 7015-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Anna Pagáčová
28. November 2023
ZMLUVA č. 68-2023-OLH
CRZ 7037-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Miroslav Smida
28. November 2023
ZMLUVA č. 69-2023-OLH
CRZ 7038-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Rastislav Mitaš
28. November 2023
Nájomná zmluva Krkoška
CRZ 7051-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Peter Krkoška, Ing. Veronika Hmírová
28. November 2023
Nájomná zmluva Kloska
CRZ 7000-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Ing. Matej Kloska
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 261-OZ09-4.Q.2023-EAD
CRZ 6982-2023-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Wyroby z Drewna Tartacznictwo Piotr Suwaj
24. November 2023
Obchodná zmluva
CRZč.6814/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Hunt in Slovakia s.r.o.
24. November 2023
Kúpna zmluva
6661/2023/LSR
11 000,00 € Duynie s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
24. November 2023
Zmluva o dielo
6810/2023/LSR
56 430,00 € T.A.D. Snina s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič