Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2015
ZMLUVA Č. 6314/2015-251 o užívaní samostatnej zvernice „ZVERNÍK VOJNICE“
CRZč.6314/2015/LSR
0,00 € „Poľovnícka spoločnosť ZATUR“, poľovnícka organizácia LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. Február 2019
ZMLUVA Č. 8484 – 450/2018 o užívaní poľovného revíru Veľké Ludince
CRZč.8484/2018/LSR
0,00 € 1) Vlastníci poľovných pozemkov spoločného poľovného revíru Veľké Ludince LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31. Marec 2017
Zmluva o dielo
CRZč.2648/2017/LSR
0,00 € 2648/2017/LSR LESY Slovenskej republiky, š. p.
1. December 2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
CRZč.7302/2016/LSR
0,00 € 7302/2016/LSR LESY Slovenskej republiky, š. p.
5. November 2018
MANDÁTNA ZMLUVA 20/2018
CRZč.7342/2018/LSR
0,00 € A | K | J | K s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
5. November 2018
MANDÁTNA ZMLUVA 20a/2018
CRZč.7343/2018/LSR
0,00 € A | K | J | K s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15. Júl 2019
Kúpna zmluva
CRZč.3332/2019/LSR
0,00 € A.M.K., s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
5. Marec 2020
Rámcová dohoda na pneumatiky na osobné motorové vozidlá a iné a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkou pneumatík
CRZč.1121/2020/LSR
Doplnená
373 000,36 € A.R.S. spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
5. Marec 2020
Rámcová dohoda na pneumatiky nové a protektorované na nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie výkonov spojených s dodávkou pneumatík
CRZč.1122/2020/LSR
Doplnená
2 927 897,20 € A.R.S. spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Máj 2011
Dodatok č.1 k obchodnej kúpnej zmluve č.15/2009
CRZč.4233/2011/LSR
0,00 € A.R.S. spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
11. Apríl 2013
Rámcová dohoda č.4/2013
CRZč.2548/2013/LSR
0,00 € A.R.S. spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
17. August 2017
MANDÁTNA ZMLUVA 4/2017
CRZč.5620/2017/LSR
0,00 € A3 advokátska kancelária, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17. August 2017
MANDÁTNA ZMLUVA 4a/2017
CRZč.5624/2017/LSR
0,00 € A3 advokátska kancelária, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17. August 2017
MANDÁTNA ZMLUVA 6/2017
CRZč.4593/2017/LSR
0,00 € A3 advokátska kancelária, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17. August 2017
MANDÁTNA ZMLUVA 6a/2017
CRZč.4594/2017/LSR
0,00 € A3 advokátska kancelária, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17. September 2018
MANDÁTNA ZMLUVA 4 - 6/2018
CRZč.6334/2018/LSR
0,00 € A3 advokátska kancelária, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Január 2020
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 6a/2017
CRZč.208/2020/LSR
0,00 € A3 advokátska kancelária, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Január 2020
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy č. 4a/2017
CRZč.216/2020/LSR
0,00 € A3 advokátska kancelária, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16. Január 2020
MANDÁTNA ZMLUVA 4 - 6 /2019
CRZč.231/2020/LSR
0,00 € A3 advokátska kancelária, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
24. Marec 2022
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE MAJETKU PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV
CRZč.1320/2022/LSR
609,80 € AB AUTOBOSS, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik