Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
TvU_2024_Re_56
39 943,20 € CETIN Networks, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
16. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 1/006/24
TvU_2024_FF_20
55 050,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
16. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služby- psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
TvU_2024_FF_21
0,00 € Diagnostické centrum Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
16. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služby- psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
TvU_2024_FF_22
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
10. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
TvU_2024_PF_18
0,00 € Grapent, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
10. Júl 2024
Zmluva č. 2024/ORG/R/K/TT/0123
TvU_2024_FF_19
500,00 € Trnavský samosprávny kraj Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
8. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 5/005/24
TvU_2024_PF_15
80,00 € doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
8. Júl 2024
Darovacia zmluva
TvU_2024_PF_16
8 179,00 € Potravinárska komora Slovenska Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
8. Júl 2024
Darovacia zmluva
TvU_2024_PF_17
6 000,00 € Nadácia EX LABORE GLORIA Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služby- psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
TvU_2024_FF_17
0,00 € Akreditovaný dopravní psychológ Mgr. Dominika Motyková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služby- psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
TvU_2024_FF_18
0,00 € Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zakamenné Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 5/006/24
TvU_2024_PF_14
80,00 € doc. JUDr. Kateřina Frumarová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a vytvorení konzorcia
TvU_2024_FF_16
0,00 € Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
TvU_2024_Re_29
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Jún 2024
Zmluva o dielo TFTU 04/4/2024
TvU_2024_TF_04
75,00 € prof. ThDr. Anton Adam, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Jún 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 04/5/2024
TvU_2024_TF_05
150,00 € Pavel Ambros Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Jún 2024
Zmluva o dielo TFTU 04/6/2024
TvU_2024_TF_06
75,00 € Jana Móricová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Jún 2024
Zmluva o dielo TFTU 04/7/2024
TvU_2024_TF_07
75,00 € doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. univ. prof. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Jún 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 1/004/2024
TvU_2024_FF_15
20,00 € prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr.Sc., dr.h.c. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Jún 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2024_FZSP_13
128,00 € MUDr. Helena Posová, CSc. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave