Centrálny register zmlúv

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
165/2014/UVLF
1 800,00 € Lenka Bíziková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5. Marec 2021
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy 089/2021/OPII/VA/PZ
27/2021/UVLF
Doplnená
1 836 831,89 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16. Júl 2013
Zmluva o odbornej praxi študentov a jej vykonaní
238/2013/UVLF
0,00 € " MULTIPHARM s.r.o." Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4. August 2021
Zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických osôb
97/2021/UVLF
0,00 € 1. Košický samosprávny kraj, 2. Mesto Košice, 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 4. Technická univerzita v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4. August 2021
Zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb
98/2021/UVLF
0,00 € 1. Košický samosprávny kraj, 2. Mesto Košice, 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 4. Technická univerzita v Košiciach, 5. Cassovia Discovery Park s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22. Október 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov verejnej vysokej školy č. j.: 251/2009/UVL
161/2012/UVLF
0,00 € 1. MVDr. Slavomíra Virčíková, 2. Ing. Beáta Jelínková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24. Apríl 2013
Zmluva o združení výskume a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky
47/2013/UVLF
0,00 € 1. Univerzita Komenského v Bratislave, 2.STU, 3.TUKE, 4.UPJŠ, 5.ŽU, 6.SPU, 7.TUZVO Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1. Marec 2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
35/2013/UVLF
0,00 € 1.MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 2.RNDr. Saskia Dolinská, PhD. 3.RNDr. Rastislav Mucha, PhD. 4.MVDr. Stanislav Hreško, PhD. 5.MVDr. Lucia Pulzová, PhD. 6.Mgr. Patrik Mlynárčik 7.Mgr. Elena Bencúrová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24. Apríl 2013
Dohoda o rozpustení združenia Sedem univerzít
48/2013/UVLF
0,00 € 1.Univerzita Komenského v Bratislave, 2.Slovenská technická univerzita v Bratislave, 3.Technická univerzita vo Zvolene, 4.Technická univerzita v Košiciach, 5.Žilinská univerzita v Žiline, 6.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17. December 2014
Kúpna zmluva
254/2014/UVLF
23 998,80 € A S C spol s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29. Február 2012
Kúpna zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
31/2012/UVLF
39 999,00 € A S C spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28. Jún 2013
Kúpna zmluva
156/2013/UVLF
8 400,00 € A S C spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15. Január 2014
Kúpna zmluva
413/2013/UVLF
23 998,80 € A S C spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
7. Január 2015
Kúpna zmluva
263/2014/UVLF
23 998,80 € A S C spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
28. Máj 2013
Kúpna zmluva
99/2013/UVLF
Doplnená
5 366,62 € A S C spol. s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22. August 2013
Kúpna zmluva
319/2013/UVLF
23 998,80 € A S C spol. s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26. September 2019
Rámcová dohoda
206/2019/UVLF
18 000,00 € A SERVIS LIPKA, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15. Júl 2022
Oznámenie o skončení zmluvného vzťahu
169/2022/UVLF
0,00 € A.En. Slovensko s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29. Október 2021
Rámcová dohoda
162/2021/UVLF
0,00 € A.En. Slovensko, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
13. December 2021
ZMLUVA O DODANÍ TOVARU
182/2021/UVLF
0,00 € A.En.Slovensko, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach