Centrálny register zmlúv

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
25/2024/UVLF
1 488,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Telovýchovná jednota Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - voltíž
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín programu
31/2024/UVLF
1 500,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Lucia Kottferová, PhD.
27. Február 2024
Licenčná zmluva
6/2024/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Zuzana Mačeková, PhD., a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín programu
30/2024/UVLF
1 500,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach doc. MVDr. Viera Karaffová, PhD.
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín programu
32/2024/UVLF
1 500,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Zuzana Kiššová, PhD.
23. Február 2024
Cooperation Agreement
40/2024/UVLF
0,00 € University of Pécs Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22. Február 2024
RÁMCOVÁ DOHODA
39/2024/UVLF
48 773,16 € Superbia s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
209 (312) /2023/UVLF
72,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
20. Február 2024
DOHODA O VZDĚLÁVACÍM WEBINÁŘI
14/2024/UVLF
0,00 € Hill´s Pet Nutrition s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19. Február 2024
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. 01/09/2019
34/2024/UVLF
0,00 € Poľovnícka organizácia AgroHUNTER Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19. Február 2024
Licenčná zmluva
5/2024/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16. Február 2024
Licenčná zmluva
2/2024/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Klaudia Adamojurková a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16. Február 2024
Licenčná zmluva
3/2024/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Mária Kolesárová, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16. Február 2024
AGREEMENT About the student-paid bachelor study at the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovak Republic
6 (1-40)/2024/UVLF
220 000,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
14. Február 2024
RÁMCOVÁ DOHODA
27/2024/UVLF
81 480,00 € mars pro, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
210 (407-409) /2023/UVLF
249,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
22/2024/UVLF
2 288,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Barbora Golianová
13. Február 2024
Accommodation Agreement
24/2024/UVLF
102,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Tummers Nathanaël
13. Február 2024
Accommodation Agreement
28/2024/UVLF
102,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach JAGODA KNADEL
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu
13/2024/UVLF
3 036,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gabriela Langová