Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o dielo - Hať Sládkovičovo, oprava elektroinštalácie
2635/2023-PN
27 823,48 € KENETECH s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Banská Bystrica, SO 04 - 2.05.3 Preložka NN káblov križujúce koryto Bystrice
2612/2023-BB
11,04 € VBREKIN, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Banská Bystrica, SO 04 - 2.05.3 Preložka NN káblov križujúce koryto Bystrice
2614/2023-BB
927,82 € Židovská náboženská obec Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Pilhov
2591/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Delimitačný protokol - k.ú. Milpoš, bezodplatné odovzdanie pozemkov
2593/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Považský Chlmec, zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Skladová hala s administratívou"
2594/2023-PN
2 016,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EKOfence, s.r.o.
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Víťaz, bezodplatný prevod správy k pozemkom
2633/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Buclovany, bezodplatný prevod správy k pozemku
2631/2023-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Proč
2592/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Spišské Tomášovce, bezodplatný prevod správy k pozemkom
2630/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Brekov, bezodplatný prevod správy k pozemku
2629/2023-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Horovce, bezodplatný prevod správy k pozemkom
2628/2023-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Kapušany, bezodplatný prevod správy k pozemkom
2627/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Karná, bezodplatný prevod správy k pozemku
2622/2023-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Veľké Kapušany, bezodplatný prevod správy k pozemkom
2623/2023-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Haniska, bezodplatný prevod správy k pozemkom
2624/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Chorvátsky Grob, bezodplatný prevod správy k pozemku
2625/2023-BA
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Medzany, bezodplatný prevod správy k pozemku
2626/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Turčianske Kľačany, nehnuteľnosti zaťažené časťou stavby "SO 3702 Dažďová kanalizácia", LV č. 43
2617/2023-RK
709,93 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Oprávnený z vecného bremena Železničná spoločnosť Slovensko
4. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Zatín, bezodplatný prevod správy k pozemkom
2618/2023-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik