Centrálny register zmlúv

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20242157_Z
A D7/2024
0,00 € ZSE Energia,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
11. Júl 2024
Dodatok č. 37 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.74NVSC000217
D D12/2024
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
11. Júl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
C 66/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
8. Júl 2024
Darovacia zmluva
C 65/2024
300,00 € Mgr. Denisa Cviková Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
3. Júl 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
C 63/2024
78,02 € Bc. Slávka Šváčová Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
2. Júl 2024
Dodatok č.7 k Zmluve č. 06NVSU000122
D D11/2024
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
2. Júl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
C 62/2024
0,00 € Cronson s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
25. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme hnuteľnej veci BioG č. 2014024
C D17/2024
0,00 € Bio G, spol. s r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
25. Jún 2024
Dodatok č. 36 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NVSC000217
Dodatok č. 36 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74NVSC000217
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
24. Jún 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytovaní služieb č.2006HIS016 z 1.7.2006
A D10/2024
792,00 € PROMYS soft, s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
24. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke liekov
A D11/2024
0,00 € Bax Pharma, s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
24. Jún 2024
Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
B 3/2024
0,00 € Revis-Servis spol. s r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
11. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní odborných konzultačných služieb
A 21/2024
0,00 € tender pro s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí recertifikačnej služby č. 026/24
A 22/2024
3 000,00 € ACB, s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
5. Jún 2024
Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti civilnej ochrany
A 20/2024
0,00 € RB-BTS, spol. s r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
23. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní komplexných služieb
A D9/2024
0,00 € TatraMed Sofware s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
A 19/2024
10 936,57 € Revis-Servis spol. s r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
29. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0436/21/08763
C D12/2024
0,00 € Československá obchodná banka,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
29. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o účelovom úvere č. 0948/18/08763
C D13/2024
0,00 € Československá obchodná banka,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
29. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 1030/23/08763
C D14/2024
0,00 € Československá obchodná banka,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.