Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o dielo FRI č. 39/2024
Zmluva o dielo FRI č. 39/2024
90,00 € doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
24. Máj 2024
Zmluva o dielo FRI č. 43/2024
Zmluva o dielo FRI č. 43/2024
45,00 € prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
23. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 Kurzy a školenia - 17
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 Kurzy a školenia - 17
1 875,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 Kurzy a školenia - 33
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-ADU-000126628 Kurzy a školenia - 33
1 670,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Máj 2024
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –64.
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –64.
1 075,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
22. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-20-0004
Dodatok č. 3 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-20-0004
2 572,00 € Žilinská univerzita v Žiline Technická univerzita vo Zvolene
21. Máj 2024
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –58.
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –58.
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
21. Máj 2024
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –57.
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –57.
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 26/2024/FPEDAS
Zmluva o dielo č. 26/2024/FPEDAS
160,00 € doc. Ing. Aleš Hes, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
20. Máj 2024
ZMLUVA o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí č. 40-42/2024/eTwinning Slovensko (medzinárodný seminár Praha)
ZMLUVA o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí č. 40-42/2024/eTwinning Slovensko (medzinárodný seminár Praha)
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Fyzické osoby, zamestnanci školy - podľa priloženého zoznamu s č. zmlúv 40 - 42/2024 - eTwinning, s ktorými sú uzatvorené identické zmluvy so zverejnenou Vzorovou zmluvou
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 42
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 4229.3.2024
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 49
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 49
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 64
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 64
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 65
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 65
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 66
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 66
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 67
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 67
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 68
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 68
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 69
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 69
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 70
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 70
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
20. Máj 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 71
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 71
603,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník