Centrálny register zmlúv

Žilinská univerzita v Žiline

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dodatok č.9 k Nájomnej zmluve číslo: 4 - 21/2008
Dodatok č.9 k Nájomnej zmluve číslo: 4 - 21/2008
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline O2 Networks, s.r.o.
25. September 2023
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Viliam Vadovič - EMT
22. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 8/2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov OHS - PD č. 8/2023
1 050,75 € Žilinská univerzita v Žiline Iveta Svitková
22. September 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov OHS - PD č.7/2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov OHS - PD č.7/2023
1 172,76 € Žilinská univerzita v Žiline PaedDr. Ivana Kelebercová
25. September 2023
DODATOK č.12 k zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
DODATOK č.12 k zmluve o nájme spoločných priestorov č. 4-2/2012
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Viliam Vadovič - EMT
26. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 1/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 1/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola informačných technológií Žilinská univerzita v Žiline
26. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.2/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.2/2023
0,00 € Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Žilinská univerzita v Žiline
26. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 3/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 3/2023
0,00 € Základná škola, Jarná 20, Žilina Žilinská univerzita v Žiline
27. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 4/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 4/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Gymnázium
27. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 5/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 5/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Gymnázium, Veľká okružná 22
27. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 6/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 6/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Základná škola Karpatská, žilina
27. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 7/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 7/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Gymnázium Hlinská 29 Žilina
27. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 8/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 8/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Gymnázium Varšavská, Žilina
27. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 9/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 9/2023
0,00 € Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Žilinská univerzita v Žiline
27. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 10/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 10/2023
0,00 € Základná škola, Námestie mladosti Žilina Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 11/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 11/2023
0,00 € Základná škola V. Javorku, Žilina Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 12/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 12/2023
0,00 € Evanjelická spojená škola, M.R. Štefánika 19, Martin Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 13/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 13/2023
0,00 € Konzervatórium, J. M. Hurbana, Žilina Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 14/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 14/2023
0,00 € Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina Žilinská univerzita v Žiline
29. September 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 15/2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 15/2023
0,00 € Obchodná akadémia, Veľká okružná Žilina Žilinská univerzita v Žiline