Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2022
Rámcová dohoda
PK-2/2022
0,00 € ACHP Levice a.s., Incos s.r.o., Košice, AS servis, s.r.o., TAJBA, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. November 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
23/2022
0,00 € Weis & Partners s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
16. November 2022
Zmluva o kúpe PHM, tovarov a služieb prostredníctvom tankovacej karty PT partner
BH/91/2022
0,00 € PETROLTRANS, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
24. November 2022
Rámcová zmluva o preprave
27/2022
0,00 € BuildTrans, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
8. December 2022
Dodatok č. 2022/1 k Servisnej zmluve č. 16/17/BB o poskytovaní služieb
16/17/BB
0,00 € MEZOS - SQ spol. s r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
27. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku Čiastkovej kúpnej zmluve
-1-2 k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
0,00 € Incos s.r.o., Košice Poľnonákup TATRY, a.s.
30. Jún 2023
Dodatok č. 2 ku Čiastkovej kúpnej zmluve
-1-2 k Rámcovej dohode č. PK-2/2022
0,00 € Incos s.r.o., Košice Poľnonákup TATRY, a.s.
8. August 2023
Zmluva o výkone údržby areálu
13
0,00 € BuildTrans, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní strážnej služby
2
0,00 € DUG s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
22. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
20/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Poľnonákup TATRY, a.s.
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji
PK-3/2023 -časť 2
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Incos s.r.o., Košice