Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2020
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
19/2020
0,00 € Jozef Kanuščák Poľnonákup TATRY, a.s.
31. Júl 2020
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
20/2020
0,00 € Vladimír Šelestiak Poľnonákup TATRY, a.s.
14. Október 2020
dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 6/2020 zo dňa 29.4.2020
6/2020
0,00 € Weis&Partners s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Október 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2020
4/2020
0,00 € Poľnonákup Tatry, a.s. Trans-Gold s.r.o.
22. December 2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku veľkoodber č. 1131050
1131050
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Poľnonákup TATRY, a.s.
22. December 2020
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1131051
1131051
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. Marec 2021
Rámcová kúpna zmluva
2076/VSK/2021
0,00 € Calmit, spol. s r. o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Apríl 2021
Mandátna zmluva č. 20210002
20210002
0,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. Máj 2021
Zmluva o kúpe pohonných hmôt, tovarov a služieb prostredníctvom tankovacej karty PT partner
PBH/12/2021
0,00 € PETROLTRANS, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. Júl 2021
Zmluva o výkone údržby areálu
13
0,00 € BuildTrans, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
6. August 2021
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE UZATVORENEJ NA ZÁKLADE VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE zo dňa 14. 05. 2021
12
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. INCOS s.r.o., Košice
7. September 2021
dodatok č.2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej na základe verejnej obch. súťaže 14.05.2021
1/21
0,00 € Incos s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
27. Október 2021
Zmluva o podružnom odbere energií
21
Doplnená
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Babičkin dvor agro servis a.s.
9. November 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení objektu na pult strediska registrácie poplachov a jeho monitorovania
019/2019
0,00 € REJA pco s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
21. December 2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
29/2021
0,00 € JUDr. Ján Luterán - advokát Poľnonákup TATRY, a.s.
3. Január 2022
Rámcová kúpna zmluva
2076/VSK/2022
0,00 € Calmit, spol. s r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
8. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
8/2022
0,00 € Weis & Partners s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
20. Apríl 2022
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
11/2022
0,00 € JUDr. Martin Práznovský Poľnonákup TATRY, a.s.
9. Jún 2022
Zmluva o dodávke vody a zabezpečenia služby vodného a stočného
15
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. MILBACHSTAV s.r.o.
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služby
17/2022
0,00 € Target services, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.