Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 032023
20210002
1 740,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2023
1 610,07 € Poľnonákup TATRY, a.s. A.H. STAVEBNINY s. r. o.
6. Marec 2015
Mandátna zmluva
3
1 440,00 € PP & P Co., s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
4. Máj 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 032021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
4. August 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 072021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. September 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 082021
20210002
1 440,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
19. Október 2022
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 042022
20210002
1 380,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. Február 2022
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 022022
20210002
1 320,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
17. September 2021
Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetického zariadenia
1457/VSD/2021
1 040,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. December 2020
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 5/2020
5/2020
1 026,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. STAVMAT-POPRAD, s.r.o.
21. November 2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
1531/3030/2015
852,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Východoslovenská distribučná, a.s.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2021
720,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ing. Stanislav Ďumbala - Vita
9. November 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23
668,16 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
9. November 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
24
668,16 € Slovak Telekom, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. December 2020
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 6/2020
6/2020
651,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. STAVMAT-POPRAD, s.r.o.
27. Október 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2020
3/2020
600,00 € Poľnonákup Tatry, a.s. Ing. Stanislav Ďumbala - Vita
23. December 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
1/2021
599,70 € Poľnonákup TATRY, a.s. Anton Hric VADAMANTE
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
7/2021
417,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. LINOTEX Poprad, s.r.o.
1. Jún 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 052021
20210002
384,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
8. November 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 0102021
20210002
384,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.