Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2020
1/2020
4 152,00 € Poľnonákup Tatry, a.s. Filip Dratva
6. Marec 2015
Mandátna zmluva
2
3 960,00 € PP & P Co., s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2021
3 588,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. A.H. STAVEBNINY s. r. o.
31. Marec 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2021
3 508,98 € Poľnonákup TATRY, a.s. ASTRA GJP DOPRAVA s.r.o.
26. September 2014
Mandátna zmluva
9/2014
2 940,00 € PP & P Co., s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
22. December 2016
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
19/2016
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup Tatry, a.s.
8. December 2017
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
20/2017
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup Tatry, a.s.
20. December 2018
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
15/2018
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup TATRY, a.s.
7. Január 2020
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
24
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup TATRY, a.s.
11. Január 2021
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
3
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup TATRY, a.s.
3. Január 2022
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
3/2022
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup TATRY, a.s.
3. Január 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu
1/2023
2 916,00 € Ing. Jana Mészárosová Poľnonákup TATRY, a.s.
6. Jún 2023
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 022023
20210002
2 616,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
11. September 2023
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 042023
20210002
2 616,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
30. Marec 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2022
2 406,34 € Poľnonákup TATRY, a.s. AUTOSERVIS KSM, s. r. o.
19. Máj 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka č. 042021
20210002
2 400,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Apríl 2021
Mandátna zmluva č. 20210002 - Cenová ponuka
20210002
2 340,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2023
2 198,56 € Poľnonákup TATRY, a.s. AUTOSERVIS KSM, s. r. o.
31. Marec 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2021
2 005,28 € Poľnonákup TATRY, a.s. AUTOSERVIS KSM, s. r. o.
23. Marec 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2022
1 932,10 € Poľnonákup TATRY, a.s. A.H. STAVEBNINY s. r. o.