Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2021
Rámcova zmluva o poskytovaní právnych služieb
5/2021
16 497,00 € Weis & Partners s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. September 2022
Zmluva o dielo
20/2022
13 980,22 € Marcel Suchý MA-S Poľnonákup TATRY, a.s.
10. Júl 2017
Kúpno-predajná zmluva
010/2017
10 569,74 € Poľnonákup TATRY, a.s. K´ Food Distribution s.r.o.
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
9/2021
10 176,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.
24. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2022
10 176,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2023
10 176,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. TRANS - GOLD s.r.o.
12. August 2021
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
16
9 750,00 € Ľubomír Bizub - AUTODOPRAVA Poľnonákup TATRY, a.s.
30. Marec 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2022
8 643,20 € Poľnonákup TATRY, a.s. FEKA Trans s.r.o.
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
8/2023
8 500,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ing. Mikuláš Bobák, CSc.
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2023
7 299,18 € Poľnonákup TATRY, a.s. FEKA Trans s.r.o.
25. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2023
7 244,96 € Poľnonákup TATRY, a.s. ASTRA GJP DOPRAVA s.r.o.
31. Marec 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2021
7 202,63 € Poľnonákup TATRY, a.s. FEKA Trans s.r.o.
9. Jún 2022
Mandátna zmluva - Cenová ponuka č. 032022
20210002
7 200,00 € Comris s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
20. Január 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43/2020
43/2020
7 198,41 € Ľubomír Bizub - AUTODOPRAVA Poľnonákup TATRY, a.s.
21. Marec 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2022
6 609,60 € Poľnonákup TATRY, a.s. ASTRA GJP DOPRAVA s.r.o.
18. Február 2021
Nájomná zmluva na byt
7
6 600,00 € Gabriela Madejová Poľnonákup TATRY, a.s.
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
7/2023
5 600,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Ľubomír Bizub
28. Október 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2021
4 982,40 € Poľnonákup TATRY, a.s. Filip Dratva
3. August 2021
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
441 9013556
4 974,05 € Komunálna poisťovňa, a.s. Poľnonákup TATRY, a.s.
23. September 2021
Zmluva o dielo
04/2021
4 390,93 € REJA pco s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.