Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (OÚ Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
OU-PO_ZM_MPO-65-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Január 2024
Delimitačný protokol CRZ č. 03525/2023-PS-0180013/23.00
OU-PO_ZM_MPO-54-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenský pozemkový fond
15. Január 2024
Dohoda č. 61/2023/MPO o zaplatení úhrady za užívanie nehnuteľného majetku štátu
OU-PO_ZM_MPO-61-2023_2023
164,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Rastislav Kromka
12. Január 2024
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
OU-PO_ZM_MPO-63-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Holumnica
12. Január 2024
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-46-2023_2023
200,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Renáta Chudá
11. Január 2024
Darovacia zmluva
OU-PO_ZM_MPO-56-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
5. Január 2024
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-49-2023_2023
2 410,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Ján Kubaský, Zdenka Kubaská
15. December 2023
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-17-2023_2023
5 300,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Eduard Mitalčák
14. December 2023
Darovacia zmluva
OU-PO_ZM_MPO-28-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Krajské múzeum v Prešove
14. December 2023
Darovacia zmluva
OU-PO_ZM_MPO-52-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Krajské múzeum v Prešove
4. December 2023
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-47-2023_2023
185,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Brežany
29. November 2023
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
OU-PO_ZM_MPO-44-2023_2023
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Obec Belá nad Cirochou
23. November 2023
Zmluva č. 01/2023/OKR o výpožičke
OU-PO_ZM_OKR-59-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Podtatranská s. r. o.
21. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 119/2006
OU-PO_ZM_OKR-57-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Levoča
21. November 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 31/2006
OU-PO_ZM_OKR-58-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišské Podhradie
16. November 2023
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
OU-PO_ZM_MPO-51-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Mesto Prešov
9. November 2023
Kúpna zmluva
OU-PO_ZM_MPO-37-2023_2023
410,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Mariana Pyrinecová
6. November 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
OU-PO_ZM_MPO-13-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. November 2023
Delimitačný protokol č. 1/2023/23 - 130 o odovzdaní lesných nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria lesné pozemky
OU-PO_ZM_MPO-53-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Slovenská republika - Lesy Slovenskej republiky, š. p.
23. Október 2023
Darovacia zmluva
OU-PO_ZM_MPO-41-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Prešov Krajské múzeum v Prešove