Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Trenčín)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. CPTN-ON-2019/004315-001
CP_TN_DO1_CPTN-ON-2019-004315-001_2022
0,00 € 1. Ing. Peter Šustek, 2. Janka Jurčíková, 3. Ing. Juraj Obložinský Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17. Február 2014
Zmluva o posyktovaní služieb
CPTN_ZM_CPTN_ON_259/2013_Z
0,00 € AB Facility, a.s. MV SR, CPTN
13. Apríl 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
CPTN_ON_2015_002157
24 742,08 € AB Facility, a.s. MV SR, CPTN-ON
23. Január 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
CPTN_ZM_ON-259/2013-Z_2013
0,00 € AB Facility, s.r.o. MV SR
2. Máj 2013
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. CPTN-ON-49/2013-Z
CP_TN_ZM_ON-49-2013_2013
164,40 € AK Spartak Dubnica nad Váhom Ministerstvo vnútra SR -Centrum podpory Trenčín
12. Máj 2014
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CP_TN_ZM_ON-69-2014-Z_2014
328,80 € AK Spartak Dubnica nad Váhom MV SR, CPTN
5. Máj 2015
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPTN-ON-2015-002564-001
164,40 € AK Spartak Dubnica nad Váhom MV SR, CPTN-ON
25. Máj 2015
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPTN-ON-2015-002564-002
164,40 € AK Spartak Dubnica nad Váhom MV SR, CPTN-ON
4. Máj 2016
Zmluva o krátkodobom nájme
CP_TN_ZM_CPTN-ON-2016-0003365-001-ZM_2016
328,80 € AK Spartak Dubnica nad Váhom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Máj 2016
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
OU_TN_ZM_OS-019170-2016_2016
840,00 € AK Spartak Dubnica nad Váhom Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva
7. November 2016
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
OU_TN_D02_OS-019170-2016_2016
700,00 € AK Spartak Dubnica nad Váhom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. August 2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-107-2019_2019
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
16. September 2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-122-2019_2019
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
18. Október 2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-134-2019_2019
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
20. November 2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-150-2019_2019
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
23. December 2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-162-2019_2019
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
21. Január 2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-42-002-2020_2020
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
17. December 2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-435-005-2020_2020
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8. December 2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-421-002-2021_2021
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-471-002-2022_2022
0,00 € Anton Cebák Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky