Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001841-005_2024
6 000,00 € Vladimír Kantor Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-000667-005_2024
50 000,00 € Mgr. Patrik Chudý Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001848-005_2024
30 000,00 € Ing. Ľuboš Pažur Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001633-005_2024
22 000,00 € PaedDr. Ondrej Kasič Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001847-005_2024
15 000,00 € Ing. Zuzana Danihelová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001635-005_2024
50 000,00 € Peter Veselovský Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001862-005_2024
50 000,00 € Matej Dugovič Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001694-005_2024
50 000,00 € Roman Fajčík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001843-005_2024
15 000,00 € Bc Nino Columby Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001634-005_2024
50 000,00 € Marián Slováček Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-001846-005_2024
50 000,00 € Peter Goliaš Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2024-000668-009_2024
50 000,00 € Mgr. Peter Kršák Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2023-004650-005_2023
30 000,00 € Bc. Vladimír Bihary Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2023-004621-005_2023
50 000,00 € Mgr. Peter Polievka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
24. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2023-004123-005_2023
50 000,00 € Damián Seman Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2023-004438-005_2023
50 000,00 € Mgr. Denisa Brežinová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2023-004617-005_2023
22 000,00 € Mgr. Martin Hudec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2023-004522-005_2023
30 000,00 € Mgr. Adrián Kurek Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2023-004635-005_2023
50 000,00 € Ing. Jozef Burda Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2023-004622-005_2023
30 000,00 € Jaroslav Kanka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)