Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Banská Bystrica, KR PZ v Banskej Bystrici)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Január 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
CPBB_ZM_009-2015_2015
1 280,00 € Centrum voľného času Relax Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23. Júl 2018
Z M L U V A o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru č. KRPZ-BB_ZM_0003-2018_2018 uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
KRPZ-BB_ZM_0003-2018_2018
0,00 € Roman Kutliak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. August 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPBB_ZM_111-2013_2013
0,00 € AB Facility s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. August 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPBB_ZM_112-2013_2013
0,00 € AB Facility s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20. August 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPBB_ZM_113-2013_2013
0,00 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. September 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
CPBB_D02_199-2014_2014
0,00 € ADONAI SLOVAKIA s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
24. Marec 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
CPBB_D01_068-2014_2014
0,00 € ADONAI SLOVENSKO s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Máj 2012
Zmluva o dielo
KRPZ-BB_ZM_103-2012_2012
0,00 € AGI s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
2. December 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-BB_ZM_307-2011_2011
0,00 € AGI, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
3. Máj 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-BB_ZM_132-2011_2011
0,00 € AKRA reklama, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
11. Február 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby
KRPZ-BB_D01_026-2010_2011
0,00 € AKUSERVIS Dušan Fedor - ODŤAHOVÁ SLUŽBA Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
7. November 2011
Kúpna zmluva o dodávke tovarov a výrobkov uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Zák. č. 513/91 Z.z.
KRPZ-BB_ZM_245-2011_2011
10 800,00 € Alab, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
6. Jún 2011
Zmluva o dielo na zabezpečenie opráv a kalibrácií súprav analyzátorov dychu Alcosensor IV CM
KRPZ-BB_ZM_144-2011_2011
0,00 € Alab, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
27. December 2011
Zmluva o preprave ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
KRPZ-BB_ZM_316-2011_2011
Doplnená
0,00 € Alexander Botev Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
27. Máj 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke psa pre potreby PZ podľa § 659 a nasl. Obč. zákonníka číslo 182/2011 zo dňa 30.06.2011
KRPZ-BB_DO1_182-2011_2016
0,00 € Alexander Kováč Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. December 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-BB_ZM_319-2011_2011
0,00 € ALFEX, a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
14. Apríl 2014
Skupinová poistná zmluva pre krátkodobé poistenie
CPBB_ZM_085-2014_2014
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19. Február 2021
Dohoda o splátkach
CPBB_ZM_010-2021_2021
91,00 € Alžbeta Husárová Ministerstvo vnútra SR (CP Banská Bystrica, KR PZ v Banskej Bystrici)
5. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-BB_ZM_092-2011_2011
3 500,00 € Alžbeta Obertášová Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
6. Apríl 2011
Zmluva o poskytovaní služieb umývanie služobných vozidiel
KRPZ-BB_ZM_077-2011_2011
5 436,00 € Andrea Kýpeťová Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici