Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2019
Zmluva o výpožičke
CPNR_ZM_OU-TO-OKR-2019-009041-006_2019_2019
3 843,04 € COOP Jednota Topoľčany, s.d. Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
19. Máj 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2011-115_2011_2011
0,00 € Ing. Mária Kuťková, ABC plus Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
19. December 2018
Dohoda o poskytovaní služieb
CPNR_ZM_KRPZ-NR-KDI3-99-015_20148_2018
0,00 € Intranscom, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. Október 2018
Kúpna zmluva
CPNR_ZM_ON-001315-021_2018_2018
9 200,00 € Ladislav B, Atila K Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
4. Apríl 2018
Zmluva o výpožičke psa
CPNR_ZM_KRPZ-NR-OPP-21-004-2018-K
0,00 € Martin M Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Júl 2020
Kúpna zmluva
CPNR-ON-2020/002159- 085
0,00 € Mgr. František Vrábel Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
7. Marec 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-009
78,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Erika Balogová
4. Máj 2022
Dohoda o splátkach
CPNR-OF-2022/002168-050
225,42 € Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra) Miloš Kúdela
8. Október 2019
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-NR-OPP-35-004/2019-K
0,00 € Radoslav Prétory Ministerstvo vnútra SR
10. Február 2014
zmluva o dodávke plynu
CPNR_ZM_307654_2014_2014
Doplnená
0,00 € SPP, a.s. MV SR Štátny archív
10. Február 2014
Zmluva o dodávke plynu
CPNR_ZM_307653_2014_2014
Doplnená
0,00 € SPP, a.s. MV SR Štátny archív
5. August 2021
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
ZML-2021/1-467:191006
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo vnútra SR
12. Január 2015
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2010/8-NZ
CPNR_ZM_2010-8-NZ_2014_2014
0,00 € AAAGEODET, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
16. Február 2016
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
CPNR_ZM_ON-004532-011_2016_2016
0,00 € AAAGEODET, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR, VCentrum podpory Nitra
27. Február 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR_ZM_A-2013-2_2013_2013
0,00 € AB Facility,a.s. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
6. Marec 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-52_2012_2012
0,00 € ACTIVA Slovakia,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
4. Apríl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2012-52-001_2012_2012
0,00 € ACTIVA Slovakia,s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
2. Júl 2013
Dohoda o splátkach
CPNR_ZM_TO-19-012_2013_2013
200,00 € Adam M Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
19. November 2013
Dohoda o splátkach
CPNR_ZM_NZ-30-088_2013_2013
166,00 € Ádám M Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra
11. September 2014
Dohoda o splátkach
CPNR_ZM_TO-24-027_2014_2014
260,00 € Adam M Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra