Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2019
Vykonávacia zmluva
PPZ_ZM_ PPZ-OOO2-2019-05062-006_2019
171 537,12 € A plus services, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
8. Október 2020
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2020-054308-002_2020
0,00 € Adam Pohančeník Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
19. Marec 2015
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru - PPZ_ZM_PPZ-OKH-102-001-2015_2015
PPZ_ZM_PPZ-OKH-102-001-2015_2015
Doplnená
0,00 € Adrián Michalov Prezídium Policajného zboru
24. Apríl 2015
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH-327-003-2015_2015
0,00 € Adrián Michalov Prezídium Policajného zboru
13. December 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
PPZ_ZM_PPZ-OKH-185-013-2016-Z_2016
0,00 € Adrián Michalov Prezídium Policajného zboru
7. Máj 2015
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH-80-019-2015_2015
0,00 € Adriána Lichvárová Prezídium Policajného zboru
19. November 2014
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o využití výsledkov riešenia projektu vedy a výskumu v praxi
PPZ_ZM_PPZ-KEU-124-001-2014-E_2014
0,00 € Akadémia Policajného zboru v Bratislave Prezídium Policajného zboru
22. Máj 2014
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru - PPZ_ZM_PPZ-OKH-486-2014_2014
PPZ_ZM_PPZ-OKH-486-2014_2014
0,00 € Alena Buzinkayová Prezídium Policajného zboru
8. Január 2015
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru - PPZ_ZM_PPZ-OKH-960-001-2014_2014
PPZ_ZM_PPZ-OKH-960-001-2014_2014
0,00 € Alena Buzinkayová Prezídium Policajného zboru
25. Júl 2019
Zmluva o krytí chovnej suky chovným psom civilného majiteľa
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2019-037731-001_2019
0,00 € Alexander Drozd Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
12. Jún 2014
Poistná zmluva - PPZ_ZM_PPZ-OKH-472-005-2014_2014
PPZ_ZM_PPZ-OKH-472-005-2014_2014
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Prezídium Policajného zboru
22. Júl 2020
Poistná zmluva č. 411 027 767
PPZ_ZM_PPZ-OAI1-2020-027124-013_2020
10 270,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Ministerstvo vnútra SR
27. Marec 2018
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
PPZ_ZM_PPZ-KP-OENV-2018-015782-008_2018
6 410,80 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Ministerstvo vnútra SR
27. Jún 2019
Poistná zmluva č. 411 026 758
PPZ_ZM_PPZ-OAI1-2019-017898-035_2019
7 862,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
9. Júl 2021
Poistná zmluva č. 411 028 549
PPZ_ZM_PPZ-OAI1-2021-029673-028_2021
Doplnená
21 407,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
27. Máj 2016
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH-24-003-2016-Z_2016
40,00 € Alojz Vrablec Prezídium Policajného zboru
6. August 2020
Zmluva o poskytnutí laboratórnych vyšetrení
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2020-030577-016_2020
0,00 € Alpha medical, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
26. Jún 2014
Kúpna zmluva - PPZ_ZM_PPZ-OKH-509-003-2014_2014
PPZ_ZM_PPZ-OKH-509-003-2014_2014
0,00 € Alžbeta Benčková Prezídium Policajného zboru
2. December 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2022/004847-005
PPZ_ZM_PPZ-KAP2-2022-070369-001_2022
39 948,00 € Anatex, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
8. November 2019
Zmluva o krytí služobnej chovnej suky chovným psom civilného majiteľa
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2019-055802-001_2019
0,00 € Aneta Hubjaková Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)