Centrálny register zmlúv

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
6. December 2023
Servisná zmluva na vykonávanie pravidelného pozáručného servisu a opráv klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v objektoch LPS SR, š. p. pre Časť 3. Bratislava
PRAV/106/2023
264 000,00 € KLIMA TREND, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
6. December 2023
Poskytovanie pravidelného pozáručného servisu klimatizačných a VZT zariadení - Východ
PRAV/105/2023
90 000,00 € KLIMA TREND, spol. s r.o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
6. December 2023
Servisná zmluva na vykonávanie pravidelného pozáručného servisu a opráv klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v objektoch LPS SR, š. p. pre Časť 1. ZÁPAD
PRAV/104/2023
163 198,80 € KLIMA TREND, spol. s r.o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A23193567
PRAV/121/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
23. November 2023
Framework Agreement for Perfomance Planning RP3 and RP4 Coordination Support - Revision 2023
PRAV/74/2023
21 330,00 € FABCE, Aviation Services, Ltd. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
22. November 2023
Mandátna zmluva na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva
PRAV/120/2023
18 000,00 € Mgr. Dávid Štefanka Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
21. November 2023
Dohoda o sporných nárokoch
07530/2023/OVS-1
0,00 € Zamestnanec Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely
PRAV/119/2023
0,00 € Mgr. Jozef Kiss MA Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
10. November 2023
Zmluva o poskytovaní prístupu k TV službe cez internet
PRAV/113/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
8. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A23042705
PRAV/112/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí služobného motorového vozidla na používanie na služobné a súkromné účely
PRAV/114/2023
0,00 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Mgr. Tomáš Špavelko
30. Október 2023
Poistná zmluva
PRAV/110/2023
4 668,00 € ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A22968520
PRAV/102/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A22966890
PRAV/101/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
30. Október 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
PRAV/109/2023
1 200,00 € Vladimír Zeman Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
25. Október 2023
ZMLUVA O VYKONANÍ ENERGETICKÉHO AUDITU
PRAV/103/2023
47 400,00 € Murano s.r.o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
20. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A22921637
PRAV/99/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
20. Október 2023
Zmluva o zabezpečení strážnej služby v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
PRA/107/2023
473 299,20 € OSOP, spol. s r.o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
19. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonaní energetického auditu č. PRAV/94/2023
PRAV/98/2023
0,00 € energium s. r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik