Centrálny register zmlúv

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2022 - 2023
707/2023
0,00 € Odborové orgány odborových organizácií Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
Dohoda o úprave zmluvných podmienok
722/2023
0,00 € "365.bank, a.s. Dvořákovo nábrežie 4 811 02 Bratislava" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
716 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-007.7 - SO 3505 Vonkajšie osvetlenie, Premiestnenie osvetľovacej veže VO11
716/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
717 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-007.8 - SO 3503 Rozvody NN, SO 3501 Trakčné vedenie, SO 3501.1 Trakčné vedenie - úpravy
717/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
718 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-010.2, PS 2202 Štruktúrovaná kabeláž, Zmena káblových trás z dôvodu dispozičných zmien budov
718/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
719 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-038 PS 2701 Poplachový systém narušenia, PS 2702 Areálový kamerový systém, PS 2703 Vstupný kamerový systém - Aktualizácia zariadení na ochranu areálu
719/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
720 Pokyn Z-10.3 PS 2203 Rozhlasové zariadenie, Zmena káblových trás a rozmiestnenia reproduktorov (dplnenie) z dôvodu dispozičných zmien budov
720/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
1. December 2023
MANDÁTNA ZMLUVA č. 97351-S7459/2023-SeSZ
723/2023
0,00 € Leo Express Slovensko s.r.o Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Dohoda o urovnaní
711a/2023
0,00 € "ŽOS Vrútky, a.s. Dielenská kružná 2, Vrútky IČO: 35 914 939" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Zmluva o vydaní firemnej debetnej platobnej karty
714a/2023
40,00 € " Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3 / P.O. Box 42 850 05 Bratislava IČO: 00 686 930" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Dodatok k Zmluve o vydaní firemnej debetnej platobnej karty
713a/2023
0,00 € "Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3 / P.O. Box 42 850 05 Bratislava IČO: 00 686 930" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
"ZMLUVA na predaj motorovej nafty č. 10000/73403/2023-SC"
712a/2023
0,00 € Leo Express Slovensko s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Zmluva o spolupráci č. 46/2023-SeM
715/2023
0,00 € Slovenská nadácia srdca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. November 2023
Zmluva o úvere č. 0965/23/44467
721/2023
82 980 152,00 € Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. November 2023
Zmluva č. 3/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
768/2023
0,00 € Stredná odborná škola Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. November 2023
UZ 25/UZ/2023
709/2023
0,00 € Monika Hyžná/Maroš Kalata Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. November 2023
Zmluva o budúcej pracovnej zmluve
710/2023
0,00 € Maroš Kalata Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 4600005872/PN/2021 - 3/DV/2021 o duálnom vzdelávaní
711/2023
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad-Matejovce Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 4600005873/PN/2021 - 2/DV/2021 o duálnom vzdelávaní
712/2023
0,00 € Stredná odborná škola železničná Košice Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. November 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
713/2023
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.