Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa, I/66 Vaľkovňa - Šumiac“ - vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)
306/1230/2024
0,00 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Apríl 2024
Dohoda o podmienkach spolupráce pri realizácii vodnej stavby "Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovosu na uliciach Partizánska a Daxnerova" a stavby "Veľkoplošná oprava cesty I/72 Tisovec CSM - križovatka vápenka Tisovec Mesto"
310/6232/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV PO - 312/6453/2024
312/6453/2024
530,15 € Tatra Forest Slovakia, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 304/6453/2024
304/6453/2024
230,71 € Slučíková Ivana rod. Tichá Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 297/6453/2024
297/6453/2024
230,71 € Tichý Ján JUDr. rod. Tichý Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Apríl 2024
Dohoda o používaní referentských vozidiel SSC
300/6241/2024
0,00 € Melaga Vladimír Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Apríl 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
299/6241/2024
0,00 € Melaga Vladimír Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 292/6453/2024
292/6453/2024
424,71 € Karban Michal rod. Karban Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 293/6453/2024
293/6453/2024
106,96 € Kadam Martina rod. Csekeyová Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 294/6453/2024
294/6453/2024
5,24 € Tichý Ján rod. Tichý Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci - maklérka zmluva
295/5220/2024
0,00 € CONCORDE spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva - VaBP mostov na cestách I. triedy, 1. etapa, I/13 Medveďov, most ev. č. 13-006
2293/6153/2023
3,85 € Bauer Vivien Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok PO - 10082/6353/2024
197/6353/2024
35 991,51 € Spoločenstvenné lesy obce Breznica - pozemkové spoločenstvo Breznica Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 283/6453/2024
283/6453/2024
335,57 € Gubíková Eva rod. Kubíková Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 284/6453/2024
284/6453/2024
597,74 € Hurteková Ľubica rod. Šagáthová Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 285/6453/2024
285/6453/2024
833,69 € Veselovská Danka rod. Cviková Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 286/6453/2024
286/6453/2024
335,57 € Ondruš Vladimír rod. Ondruš Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 287/6453/2024
287/6453/2024
106,96 € Menich Vladimír JUDr. rod. Menich Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Apríl 2024
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste
282/6241/2024
0,00 € Jadaš Karol PhDr. Slovenská správa ciest, Bratislava
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 579/2024 PS-ESM - 10123/6253/2024
281/6253/2024
1 004,56 € Mesto Banská Bystrica Slovenská správa ciest, Bratislava