Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Mostný objekt ID M4147, s ev. č. 65-050: Most nad poľnou cestou pri obci Hliník nad Hronom
1992/1230/2023
200 625,77 € RP KONTROL s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
25. September 2023
Kúpna zmluva MPV FO - 11617/6253/2023
1944/6253/2023
1 516,32 € Zverko Juraj RNDr. DrSc. Slovenská správa ciest, Bratislava
25. September 2023
Oprava podkladných a asfaltových vrsiet vozovky a výmena prvkov pasívnej beezpečnosti na ceste I/9 v úseku Lutila-intravilán Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska v km 207,700 až 213,500 - SO 202-00 most cez podchod pre peších
1987/6260/2023
352 500,00 € Mesto Žiar nad Hronom Slovenská správa ciest, Bratislava
22. September 2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji - 2. etapa, I/72 Čertovica - Lajštrok - rekonštrukcia mosta ev. č. 72 -065
1990/1230/2023
1 718 327,26 € SMS a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
22. September 2023
Mostný objekt ID M4907, ev. č. 51-182 Most cez Beliansky potok pred obcou Banská Belá
1991/1230/2023
200 625,77 € RP KONTROL s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
Online monitoring a prevádzka v sprísnenom režime - most ID M2717, ev. č. 66-079 – most cez železničnú trať pri odbočke do Biotiky Slovenská Ľupča
1958/1230/2023
77 640,00 € HIŽNAY s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
Kúpna zmluva MPV PO - 1970/6453/2023
1970/6453/2023
3 294,60 € KABI REAL, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
Výkon odborného autorského dohľadu na stavbe „I/21–015 Šarišský Štiavnik most“
1968/1240/2023
6 192,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
I/68-481 Plaveč most M4413 - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie
1966/1240/2023
73 500,00 € AMBERG Engineering Slovakia s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
I/18-481 Čaklov most M6749 - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie
1965/1240/2023
55 477,66 € PRODOSING, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
I/10 Makov Trojačka - most 238.
1983/1250/2023
815 192,00 € STRABAG s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
Odborný autorský dohľad projektanta pre stavbu Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy I. etapa I/51 Hontianske Nemce – most ev. č. 51 - 168
1984/1230/2023
7 200,00 € Valbek SK, spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
I/18 Tatranská Štrba - Poprad, čistenie priekop
1986/1240/2023
211 195,61 € KAPING, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
21. September 2023
Odborný autorský dohľad projektanta pre stavbu Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa I/71 Holiša – most cez železničnú trať ev. č. 71 – 002“
1985/1230/2023
7 800,00 € Valbek SK, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
20. September 2023
Kúpna zmluva MPV FO - 1459/6453/2023
1459/6453/2023
1 410,57 € Gažúr Vladimír, rod. Gažúr Slovenská správa ciest, Bratislava
20. September 2023
Kúpna zmluva MPV PO - 11602/6253/2023
1914/6253/2023
225,50 € Banskobystrický samosprávny kraj Slovenská správa ciest, Bratislava
20. September 2023
Nájomná zmluva MPV do jedného roka PO - 11603/6253/2023
1915/6253/2023
5 193,77 € Banskobystrický samosprávny kraj Slovenská správa ciest, Bratislava
20. September 2023
Kúpna zmluva MPV PO - 1967/6453/2023
1967/6453/2023
102 307,37 € Rímskokatolícka cirkev,farnosť Žilina-mesto Slovenská správa ciest, Bratislava
20. September 2023
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek v administratívnej budove SSC IVSC Košice
1964/1240/2023
11 845,80 € Marhevský Jozef Slovenská správa ciest, Bratislava
20. September 2023
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premvky na ceste I. triedy v TT kraji-I/51 Biela Hora
1969/1220/2023
12 945 500,42 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava