Centrálny register zmlúv

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2012-1/187-187:191006
0,00 € "BARACHA"-zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1358-1358:191006
0,00 € "BARACHA",Zariadenie sociálnych služieb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2021/1-588:191006
0,00 € "BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM" Zariadenie sociálnych služieb Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1335-1335:191006
0,00 € "Borinka",Zariadenie sociálnych služieb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2021/1-584:191006
0,00 € "CLEMENTIA" Zariadenie sociálnych služieb Kovarce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1326-1326:191006
0,00 € "Clementia",Zariadenie sociálnych služieb Kovarce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1328-1328:191006
0,00 € "DOMUM", Zariadenie sociálnych služieb Krškany . Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2021/1-582:191006
0,00 € "FÉNIX" Zariadenie sociálnych služieb Levice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1331-1331:191006
0,00 € "Fénix",Zariadenie sociálnych služieb Levice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2021/1-579:191006
0,00 € "Harlekýn" Zariadenie sociálnch služieb Topoľčany Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1340-1340:191006
0,00 € "IPEĽ",Zariadenie sociálnych služieb Leľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2021/1-577:191006
0,00 € "JESEŇ ŽIVOTA" Zariadenie sociálnych služieb Levice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10. September 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 51 a § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1415-1415:191006
0,00 € "Jeseň života",Zariadenie sociálnych služieb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
30. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2021/1-618:191006
0,00 € "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1341-1341:191006
0,00 € "KAMILKA",Zariadenie sociálnych služieb Maňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2021/1-583:191006
0,00 € "KREATÍV" Zariadenie sociálnyc služieb Klasov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2. Február 2012
Dohoda vzdelávacej ustanovizne s poskytovateľom sociálnych služieb o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušných špecializovaných prac. činností
ZML-2012-1/53-53:191006
0,00 € "KREATÍV"-Zariadenie sociálnych služieb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1337-1337:191006
0,00 € "KREATÍV",Zariadenie sociálnych služieb Klasov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25. August 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2021/1-576:191006
0,00 € "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22. August 2013
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov uzavretá podľa § 420 zákona č.40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
ZML-2013-1/1357-1357:191006
0,00 € "Magnólia",zariadenie sociálnych služieb Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre