Centrálny register zmlúv

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 510000358/2024
ZML-2023/1-1188:191006
0,00 € ZSE Energia, a.s. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
5. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
ZML-2023/1-1263:191006
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. December 2023
Zmluva na vývoz a zneškodnenie odpadov
ZML-2023/1-1800:191006
0,00 € Nitrianske komunálne služby, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. December 2023
Támogatói okirat
ZML-2023/1-1806:191006
0,00 € Akadémia Titkársága Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
ZML-2023/1-1771:191006
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2023/1-1807:191006
0,00 € Dominik Fujak Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2023/1-1808:191006
0,00 € doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2023/1-1809:191006
0,00 € PaedDr. Radovan Šašala, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0005/2023 o poskytnutí dotácie na rok 2023
ZML-2023/1-1642:191006
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-1804:191006
0,00 € Základná škola s materskou školou Bučany Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML-2023/1-1803:191006
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Nitrianskou galériou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. December 2023
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov
ZML-2023/1-1805:191006
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Nitrianskou galériou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2023/1-1801:191006
0,00 € PaedDr. Martina Krušinská, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
6. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2023/1-1802:191006
0,00 € Martin Dzurilla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-1799:191006
0,00 € Mesto Vráble Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-1796:191006
0,00 € Základná umelecká škola Jána Cikera Banská Bystrica Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML-2023/1-1797:191006
0,00 € Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202312508_Z
ZML-2023/1-1787:191006
0,00 € EQUILIBRIA, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
4. December 2023
Nájomná zmluva
ZML-2023/1-1747:191006
0,00 € Telovýchovná jednota Stavbár Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
4. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študenta
ZML-2023/1-1789:191006
0,00 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre