Centrálny register zmlúv

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
ZML/1/2024/191006/z:885
0,00 € V-Elektra Slovakia, a. s. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:951
0,00 € prof. Mgr. Miloš Marek, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:948
0,00 € Mgr. Michal Krauter Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 312/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:949
0,00 € Bc. Mária Kramárová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 311/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:950
0,00 € Lenka Mrosková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov- školenie- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 172/STT-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:946
0,00 € doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 289/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:940
0,00 € Tamara Farkašová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 291/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:941
0,00 € Miriam Žitňanová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 290/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:942
0,00 € Tímea Marková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 292/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:943
0,00 € Kiara Gréta Udvardyová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 309/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:944
0,00 € Michaela Bezáková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 310/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:945
0,00 € Tereza Fedorová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 284/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:930
0,00 € Laura Filipčíková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 285/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:931
0,00 € Barbora Kuviková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 297/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:932
0,00 € Emilija Kvočik Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 286/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:933
0,00 € Ema Lukačková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 300/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:934
0,00 € Tamara Jankechová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 301/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:935
0,00 € Simon Kováč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Jún 2024
Zmluva o archeologických službách
ZML/1/2024/191006/z:938
0,00 € Centrum verejnej zbierky Maďarského národného múzea Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML/1/2024/191006/z:939
0,00 € Ivana Rábová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre