Centrálny register zmlúv

Nemocnica Poprad, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny č. 01/TO/2024
Zmluva o dodávke elektriny č. 01/TO/2024
0,00 € encare, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
24. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu č. 03/TO/2024
Zmluva o dodávke plynu č. 03/TO/2024
0,00 € Pow-en a. s. Nemocnica Poprad, a.s.
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/11
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/11
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. K + K DENT, s.r.o.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/56
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2019/56
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Obec Veľký Lipník
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2016/8
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2016/8
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. GYN - RS s.r.o.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/16
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/16
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. FONIATRIA POPRAD, s. r. o.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2010/24
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2010/24
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Bytový podnik Poprad, s.r.o.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/7
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/7
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Spojená škola sv. Jána Pavla II.
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2018/12
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2018/12
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/11
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2020/11
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/25
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2015/25
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. BARN CLUB s.r.o.
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2018/6
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby č. PZS/2/2018/6
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. renova Spišská Belá, s.r.o.
21. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 09/TO/2024
Rámcová kúpna zmluva č. 09/TO/2024
38 198,16 € K&M MEDIA s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
21. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 10/TO/2024
Rámcová kúpna zmluva č. 10/TO/2024
2 985,00 € TZMO Slovakia s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o dielo č. 2081/2023
Zmluva o dielo č. 2081/2023
0,00 € HORNEX, a.s. Nemocnica Poprad, a.s.
16. Február 2024
Kúpna zmluva č. 06/TO/2024
Kúpna zmluva č. 06/TO/2024
86 280,00 € BLUEMED s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
16. Február 2024
Kúpna zmluva č. 05/TO/2024
Kúpna zmluva č. 05/TO/2024
19 872,00 € AUTONOVA, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
16. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nemocnica Poprad, a.s.
16. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nemocnica Poprad, a.s.
15. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 103/TO/2023
Rámcová kúpna zmluva č. 103/TO/2023
4 015,00 € B. Braun Medical s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.