Centrálny register zmlúv

Nemocnica Poprad, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 39/2019 - M-DOKY, spol. s r.o.
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 39/2019 - M-DOKY, spol. s r.o.
0,00 € M-DOKY, spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
19. Jún 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Nemocnica Poprad, a.s.
11. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 19/TO/2024
Kúpna zmluva č. 19/TO/2024
13 824,00 € JNL s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí odbornej služby - Mohammed Ba Gunaid
Zmluva o poskytnutí odbornej služby - Mohammed Ba Gunaid
0,00 € Mohammed Ba Gunaid Nemocnica Poprad, a.s.
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/TO/2024 - Chemkostav, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/TO/2024 - Chemkostav, a.s.
0,00 € Chemkostav, a.s. Nemocnica Poprad, a.s.
4. Jún 2024
Zmluva o praktickej výučbe
Zmluva o praktickej výučbe
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Fakulta zdravotníckych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny č. 01/TO/2024 - encare, s.r.o.
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny č. 01/TO/2024 - encare, s.r.o.
0,00 € encare, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
3. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny č. 01/TO/2024 - encare, s.r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny č. 01/TO/2024 - encare, s.r.o.
0,00 € encare, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
31. Máj 2024
Poistná zmluva č. 9107053404
Poistná zmluva č. 9107053404
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Nemocnica Poprad, a.s.
29. Máj 2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 číslo 223/2024
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 číslo 223/2024
22 873,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
29. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 16/TO/2024
Rámcová kúpna zmluva č. 16/TO/2024
3 494,04 € K&M MEDIA s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
29. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 17/TO/2024
Rámcová kúpna zmluva č. 17/TO/2024
27 712,32 € K&M MEDIA s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
29. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 18/TO/2024
Rámcová kúpna zmluva č. 18/TO/2024
14 406,02 € PULImedical, spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04/TO/2024 - 23R294
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04/TO/2024 - 23R294
0,00 € NTT Slovakia s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
22. Máj 2024
Dohoda č. 24/36/060/37 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na rok 2024
Dohoda č. 24/36/060/37 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na rok 2024
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu dozornej rady - Mgr. Martin Alušic
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie predsedu dozornej rady - Mgr. Martin Alušic
0,00 € Mgr. Martin Alušic Nemocnica Poprad, a.s.
16. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CCZ5
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CCZ5
105 995,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nemocnica Poprad, a.s.
16. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 14/TO/2024
Kúpna zmluva č. 14/TO/2024
41 392,74 € Surgitech s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
15. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 02/TO/2024 - Axians Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve č. 02/TO/2024 - Axians Slovakia s.r.o.
0,00 € Axians Slovakia s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
14. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva - JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva - JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA
0,00 € JUDr. Milan Vavrek, MBA, MHA Nemocnica Poprad, a.s.