Centrálny register zmlúv

Slovenská konsolidačná, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Dunajská Streda
Z2300398
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Slovenská konsolidačná, a.s.
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/FNsP Prešov
Z2300397
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Michalovce
Z2300388
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Ústredie PSVaR
Z2300389
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Bratislave Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Veľký Krtíš
Z2300390
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Humenné
Z2300391
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Nové Zámky
Z2300392
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/RÚVZ Banská Bystrica
Z2300393
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Trnava
Z2300394
0,00 € Inšpektorát práce Trnava Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚSZM
Z2300395
0,00 € Úrad pre správu zaisteného majetku Slovenská konsolidačná, a.s.
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/RÚVZ Liptovský Mikuláš
Z2300396
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Slovenská konsolidačná, a.s.
23. November 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Nitra
Z2300386
0,00 € Inšpektorát práce Nitra Slovenská konsolidačná, a.s.
23. November 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Žilina
Z2300387
0,00 € Inšpektorát práce Žilina Slovenská konsolidačná, a.s.
22. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Banská Bystrica
Z2300383
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Slovenská konsolidačná, a.s.
22. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/SHMÚ
Z2300384
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenská konsolidačná, a.s.
22. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/MF SR
Z2300385
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Slovenská konsolidačná, a.s.
21. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Nitra
Z2300382
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Slovenská konsolidačná, a.s.
20. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/OS Prešov
Z2300377
0,00 € Okresný súd Prešov Slovenská konsolidačná, a.s.
20. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/IP Trenčín
Z2300378
0,00 € Inšpektorát práce Trenčín Slovenská konsolidačná, a.s.
20. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Senica
Z2300379
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Slovenská konsolidačná, a.s.