Centrálny register zmlúv

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
MZ na "Zabezpečenie činnosti technika požiarnej ochrany (PO) a BOZP vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica v rokoch 2024 a 2025"
14/2024
1 980,00 € PBS - Michlík, s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
7. Február 2024
ZoD na servis a výkon služieb prislúchajúcich zodpovednej osobe v rokoch 2024, 2025 a 2026
12/2024
2 800,00 € BESONE, s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
7. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
13/2024
0,00 € František Fudaly AM-TEL Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
29. Január 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb na Správu počítačovej siete v roku 2024
6/2024
9 042,00 € HTSys, s.r.o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. Január 2024
Rámcová dohoda na Dodanie mzdových a personálnych činností v roku 2024
10/2024
0,00 € UnitedONE BB, s.r.o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
11/2024
0,00 € UnitedONE BB, s.r.o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. Január 2024
RD „Údržba, správa a nastavenie bezpečnostného a kamerového systému a zálohovanie a archivácia záznamov kamerového systému v roku 2024“
7/2024
3 891,36 € František Fudaly AM-TEL Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. Január 2024
RD „Údržba telefónnej ústredne, zariadení k nej pripojených a televízneho káblového systému v roku 2024“
8/2024
2 105,40 € František Fudaly AM-TEL Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
31. Január 2024
RKZ "Údržba aplikačného programového vybavenia na rok 2024"
9/2024
9 273,00 € ALTO Slovakia, spol. s r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
29. Január 2024
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 44740/2024/p
5/2024
0,00 € Štátna pokladnica Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
24. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty
4/2024
0,00 € Štátna pokladnica Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
23. Január 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
3/2024
0,00 € Štátna pokladnica Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
10. Január 2024
Zmluva o odvoze potravinárskeho odpadu a oleja
1/2024
0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica Anna Majerčáková
10. Január 2024
Zmluva o odvoze potravinárskeho odpadu a oleja
2/2024
0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica Mária Majerčáková
3. Január 2024
Kontrakt na rok 2024 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica
40/2023
1 052 392,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica Ministerstvo financií SR
30. December 2023
Zmluva o výdavkovom účte
41/2023
0,00 € Štátna pokladnica Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. December 2023
Zmluva o príjmovom účte
42/2023
0,00 € Štátna pokladnica Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. December 2023
Zmluva o bežnom účte
43/2023
0,00 € Štátna pokladnica Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. December 2023
Zmluva o bežnom účte
44/2023
0,00 € Štátna pokladnica Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. December 2023
Zmluva o bežnom účte
45/2023
0,00 € Štátna pokladnica Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica