Centrálny register zmlúv

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
25/2023
11 250,00 € mediaTOP, s r. o. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
26. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
23/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
26. September 2023
Dohoda o urovnaní záväzkovo-právnych vzťahov a vysporiadanie vzájomných záväzkov
24/2023
9 250,00 € mediaTOP, s r. o. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
25. September 2023
ZMLUVA č. M025/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M025/RS/2023
3 200,00 € Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
19. September 2023
ZMLUVA č. 0284/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0284/RS/2023
1 000,00 € Asociácia slovenských novinárov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
19. September 2023
ZMLUVA č. 1059/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1059/RS/2023
2 500,00 € Asociácia slovenských novinárov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
19. September 2023
ZMLUVA č. 1069/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1069/RS/2023
2 000,00 € Asociácia slovenských novinárov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. M011/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M011/RS/2023
60 000,00 € Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 0240/GB/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0240/GB/2023
500,00 € Sovička - Slovenský detský folklórny súbor Londýn Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 0547/CA/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0547/CA/2023
2 000,00 € Slávik - Slovenské folklórne združenie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 0548/CA/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0548/CA/2023
1 000,00 € Slávik - Slovenské folklórne združenie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 0667/CA/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0667/CA/2023
2 000,00 € Slávik - Slovenské folklórne združenie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 0679/CA/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0679/CA/2023
800,00 € Slávik - Slovenské folklórne združenie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 0186/GB/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0186/GB/2023
5 000,00 € Petra Priebojová Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 1162/GB/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1162/GB/2023
500,00 € Petra Priebojová Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 1232/GB/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1232/GB/2023
1 000,00 € Petra Priebojová Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 1247/GB/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1247/GB/2023
300,00 € Petra Priebojová Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
14. September 2023
ZMLUVA č. 1182/BE/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1182/BE/2023
1 000,00 € Linda Jakub-Kukucska Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
8. September 2023
ZMLUVA č. 0893/RS/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0893/RS/2023
100 000,00 € Opština Kovačica Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
6. September 2023
ZMLUVA č. 0984/HU/2023 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0984/HU/2023
1 000,00 € Zoltánné Pap Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí