Centrálny register zmlúv

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2023/4971-1459
15 405,98 € Aqua Core s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
16. Júl 2024
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
150-2024/6913-8925
6 480,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Trenčiansky samosprávny kraj
15. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000639-009
150-6937/2024-981
1 750 272,00 € č. 1 Alistiq, s.r.o., č. 2 TPA AUDIT, s.r.o., č. 3 beluga, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-6938/2024-9029
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Trnavský samosprávny kraj
10. Júl 2024
Dohoda o urovnaní
150-2024/6906-8883
347 862,06 € GlobalTel, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
9. Júl 2024
Zmluva na dodanie služieb štandardnej podpory a údržby hardverového vybavenia
150-2024/6901-8818
881 568,00 € KOLAS s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
4. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie služieb systémovej a aplikačnej podpory a na rozvoj a úprava informačného systému
150-2024/6895-8706
112 800,00 € SlovShore, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
27. Jún 2024
Zmluva na dodanie služieb štandardnej podpory a údržby hardverového vybavenia
150-2024/6888-8611
707 617,44 € NTT Slovakia, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
26. Jún 2024
DODATOK č. 20 K ZMLUVA NA ÚPRAVU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A ZABEZPEČENIE SLUŽIEB ICH PREVÁDZKY ZO DŇA 27.04.2017
150-2024/6887-8604
8 746 506,82 € 1) GlobalTel, a.s. 2) SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
24. Jún 2024
Zmluva o prenájme hotelových priestorov
150-2024/6880-8559
1 534,50 € Sungate, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6825-831
81 600,00 € GlobalTel, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
150-2024/6864-8397
27 733 230,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
19. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6827-7994
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola s materskou školou Milana Hodžu
17. Jún 2024
DODATOK Č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.07.2023
150-2024/6841-8140
0,00 € brainit.sk, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
14. Jún 2024
Dohoda o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní
150-2024/6769-7599
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13. Jún 2024
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071R857 zo dňa 08.02.2019
150-2024/6715-7277
11 681 058,03 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13. Jún 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu a o postúpení práv a prevzatí povinností z vybraných zmluvných vzťahov
150-2024/6718-7403
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády SR
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
150-2024/1365-7839
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 5 Zmluva o poskytovaní služieb k Rámcovej dohode č. 587/2017/SEP/OMTZ-148 o Informačnom systéme Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
150-2024/6828-8123
265 680,00 € Disig, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
10. Jún 2024
Memorandum o porozumení
150-2024/6672-7070
0,00 € Entando Inc. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby